معاون وزیر بازرگانی در امور بین‌الملل گفت: سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش رژیم تجاری گنجانده می‌شود.

مصطفی سرمدی در گفت‌وگو با «خبرگزاری فارس» با اشاره به گنجاندن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در گزارش رژیم تجاری، گفت: در این مرحله می‌توانیم به دو طریق عمل کنیم، سیاست‌ها آنگونه که ابلاغ شده است در گزارش منظور شود و سپس قوانین و مقرراتی که برای اجرای این سیاست‌ها وضع می‌شود به‌عنوان ضمیمه گزارش رژیم تجاری بعدها برای سازمان تجارت جهانی ارسال کنیم.

وی افزود: یا اینکه صبر کنیم و سیاست‌ها و مقررات اجرایی آن را با هم در زمانی که آماده شوند برای سازمان ارسال کنیم. به گفته وی برای ارائه گزارش رژیم تجاری ایران به سازمان تجارت جهانی اعلام آمادگی شده است.