پروژه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی اقلام آماری ماده۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار فعالیتی است که قرار است تا پایان سال به نتیجه برسد. در این چارچوب ضمن شناسایی اقلام و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز فعالان اقتصادی، فهرستی تهیه و پس از تصویب در شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو ملاک‌عمل مرکز آمار اتاق ایران قرار می‌گیرد.  در این رابطه محمدرضا دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی و پایش اصل۴۴ اتاق ایران در تشریح روند اجرای این ماده قانونی، گفت: به فعالان اقتصادی در چارچوب اتاق‌های استانی، تشکل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، کمیسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها، اتاق‌های مشترک، اتاق‌های اصناف و تعاون و غیره مراجعه و از آنها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خواهیم درباره فهرست اقلام و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های موردنیاز خود پرسش‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تکمیل کنند. در نهایت فهرستی را استخراج و برای تصویب به شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی ارسال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم.  او عنوان کرد: طبق ماده۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکار، مرکز آمار اتاق ایران موظف است نیاز آماری سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران و فعالان اقتصادی را تولید و منتشر کند. فهرست این اقلام و شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های آمار باید توسط شورای گفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وگو تصویب‌شده باشد.  دوست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌محمدی با اشاره به اجرای این قانون برای یکبار در سال ۱۳۹۵ تصریح کرد: در آن زمان حدود ۱۶۰۰‌قلم و شاخص را شناسایی و به تصویب رسانده و به مرکز آمار ابلاغ کردیم. از آن زمان نیازهای آماری شناسایی شده، ملاک‌عمل قرارگرفتند؛ اما با توجه به تغییر شرایط بخش‌‌هایی از اطلاعات موردنیاز در نظام آماری کشور هنوز تولید نمی‌شود و باید در این رابطه به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی صورت بگیرد.