مقدسی در خصوص کالاهای اساسی شامل ارز ترجیحی گفت: ۲۰میلیون و ۱۷۵‌هزار و ۶۶۶تن کالای اساسی واردشده در ۹ماه امسال به ارزش ۱۱میلیارد و ۱۴۶میلیون و ۶۹۹‌هزار و ۷۹۸دلار کالاهایی بوده که جزو گروه یک ارزی یا به اصطلاح ارز ترجیحی بودند که در این مدت نسبت به مدت مشابه ۳۶‌درصد از لحاظ وزنی و ۸۳‌درصد از لحاظ ارزش رشد داشته‌اند. وی تاکید کرد: ۹میلیون و ۲۵۲‌هزار و ۵۷۰تن کالا به ارزش ۵میلیارد و ۲۸میلیون و ۳۳۲‌هزار و ۹۲۸دلار مربوط به چهارماه و نیم اول سال و دولت دوازدهم و ۱۰میلیون و ۹۲۳‌هزار و ۹۶تن کالا به ارزش ۶میلیارد و ۱۱۸میلیون و ۳۶۶‌هزار و ۸۷۰دلار نیز مربوط به چهارماه و نیم بعدی و دولت سیزدهم است که شاهد رشد ۱۸درصدی در وزن و رشد ۲۲درصدی در ارزش نسبت به این بازه زمانی بودیم. مقدسی در خصوص میزان واردات هفت‌قلم کالای اساسی شامل ارز ترجیحی عنوان کرد: ذرت با ۷میلیون و ۵۲‌هزار و ۶۳۲تن به ارزش ۲میلیارد و ۴۳۴میلیون و ۲۴۴‌هزار و ۳۹۲دلار در صدر کالاهای واردشده اساسی با کاهش ۳درصدی در وزن و افزایش ۳۵درصدی در ارزش قرار دارد، روغن‌های خوراکی با یک‌میلیون و ۵۲۹‌هزار و ۱۵۲تن به ارزش ۲میلیارد و ۸۱میلیون و ۷۷۵‌هزار و ۳۷دلار و رشد ۱۰۲درصدی در وزن و رشد ۲۳۱درصدی در ارزش در جایگاه دوم و گندم با ۵میلیون و ۱۸‌هزار و ۲۵۹تن به ارزش یک‌میلیارد و ۷۱۲میلیون و ۱۵۸‌هزار و ۴۲۰دلار و رشد ۱۰۱درصدی در وزن و رشد ۱۴۷درصدی در ارزش نسبت به مدت مشابه در جایگاه سوم قرار دارد. وی افزود: دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی با ۱۶‌هزار و ۲۷۴تن به ارزش یک‌میلیارد و ۶۷۶میلیون و ۹۸۰‌هزار و ۴۳۸دلار و رشد ۴۲ و ۳۶ درصدی وزن و ارزش، انواع دانه‌های روغنی با یک‌میلیون و ۹۹۰‌هزار و ۳۳۵تن به ارزش یک‌میلیارد و ۳۹۴میلیون و ۳۰۶‌هزار و ۲۲۶دلار و رشد ۸درصدی در وزن و رشد ۴۷درصدی در ارزش، کنجاله سویا با یک‌میلیون و ۹۵۸‌هزار و ۷۸۱تن به ارزش یک‌میلیارد و ۷۹میلیون و ۷۰۹‌هزار و ۲۶۷دلار و رشد ۷۷درصدی در وزن و افزایش ۱۳۴درصدی در ارزش و جو با ۲میلیون و ۶۱۰‌هزار و ۲۳۲تن به ارزش ۷۶۷میلیون و ۵۲۶‌هزار و ۱۸دلار و رشد ۹۴درصدی در وزن و افزایش ۱۳۵درصدی در ارزش کالاهای اساسی ترخیص‌شده از گمرکات اجرایی تا پایان آذرماه بودند. سرپرست گمرک در خصوص سایر کالاهای اساسی گفت: ۲میلیون و ۸۷۸‌هزار و ۴۶۵تن کالا به ارزش ۲میلیارد و ۹۹۲میلیون و ۷۰۴‌هزار و ۴۴۸دلار که در این مدت ترخیص شده‌اند، ۱۸قلم از ۲۵ قلم گروه کالای اساسی هستند که از سال گذشته از شمولیت ارز ترجیحی خارج شدند. وی در خصوص میزان واردات ۹ماه کالاهای اساسی غیر‌ارز ترجیحی (نیمایی) اظهار کرد: برنج با ۹۵۸‌هزار و ۹۰۴تن به ارزش ۸۱۸میلیون و ۸۱۸‌هزار و ۱۰۲دلار و رشد ۲۳درصدی در وزن و جهش ۱۵درصدی در ارزش، شکر خام با یک‌میلیون و ۴۸‌هزار و ۳۵۰تن به ارزش ۴۶۶میلیون و ۹۰۹‌هزار و ۳۵۹دلار و رشد ۶درصدی در وزن و افزایش ۳۱درصدی در ارزش، ماشین‌آلات تولید کالای اساسی با ۳۲‌هزار و ۴۰۲تن به ارزش ۳۱۴میلیون و ۳۰۴‌هزار و ۲۲۱دلار و کاهش ۴درصدی وزن و ارزش، لاستیک سنگین با ۶۳‌هزار و ۸۴۹تن به ارزش ۲۲۹میلیون و ۶۳۴‌هزار و ۸۰۲دلار و رشد ۱۲ و ۱۱درصدی در وزن و ارزش، کودهای شیمیایی با ۱۵۲‌هزار و ۷۸۵تن به ارزش ۱۰۷میلیون و ۶۶۰‌هزار و ۴۱۷دلار و کاهش ۲۷ و ۱۳ درصدی وزن و ارزش، سموم تکنیکال شیمیایی با ۸‌هزار و ۱۲۷تن به ارزش ۷۱میلیون و ۳۹۷‌هزار و ۵۸۲دلار و رشد ۴۱ و ۲۲درصدی وزن و ارزش و داروهای دامی ضروری با ۳۷۵تن به ارزش ۳۸میلیون و ۳۳۹‌هزار و ۸۱۰دلار و رشد ۵درصدی در وزن و کاهش ۱۸درصدی در ارزش، به ترتیب عمده کالاهای اساسی با ارز نیمایی هستند که در ۹ماه امسال ترخیص شده‌اند.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند