وی ادامه داد: همه تلاش ما این بوده که تولیدکننده در بخش زراعت، باغبانی، جامعه عشایر، دامدار و سایر اقشار همچنان پایدار و سرپا بمانند تا وضعیت معیشتی مردم که وابسته به شرایط بارندگی و اقلیمی است، به لطف طبیعت و با رونق کشاورزی مورد حمایت قرار گیرد. دماوندی‌‌‌نژاد گفت: بدون شک اگر به دنبال رونق در بخش کشاورزی هستیم، باید با همت و تلاش، کشاورزی را از مدل معیشتی عبور دهیم که میان‌‌‌بند آن کشاورزی تجاری و اقتصادی است.

وی تاکید کرد: کشاورزی در استان خراسان‌جنوبی باید به مدل بازرگانی تبدیل شود؛ در غیر‌این صورت اگر در مقیاس کشاورزی سنتی و معیشتی پیش برود، هر موقع اقلیم رویکرد مناسبی داشت، کشاورزی خوب است و اگر به‌‌‌ عمق خشکسالی برویم مانند امسال مصائب و مشکلات خودنمایی می‌کنند. معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی افزود: در کشاورزی تجاری این مشکلات را کاهش می‌‌‌دهیم و اجازه نخواهیم داد مشکلات خودنمایی کنند.

این مطلب برایم مفید است
7 نفر این پست را پسندیده اند