اخیرا پیمان‌پاک اعلام کرده بود فرآیند پرداخت تسهیلات سرمایه‌درگردش ریالی بر اساس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی و ضوابط موجود یک فرآیند مستمر و لاینقطع بوده و لازم است از همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های‌عامل قدردانی شود. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، وی گفت: با همکاری صندوق توسعه ملی، بانک‌های عامل که از منابع ریالی صندوق در سال ۱۳۹۹ استفاده کرده بودند، مورد ارزیابی قرار گرفتند که نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده مبنای تخصیص اعتبارات ریالی در سال‌جاری به بانک‌های عامل است. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: عملکرد بانک‌های عامل بر اساس شاخص‌‌ها و مولفه‌های اثرگذار ارزیابی و رتبه‌بندی شده و این رتبه‌بندی مبنای تخصیص منابع ریالی سال‌جاری خواهد بود. همچنین بانک‌های عامل موظفند بر اساس شاخص‌‌های اعلامی سازمان توسعه تجارت ایران و اولویت‌های کالایی و خدماتی معرفی‌شده منابع را اختصاص داده و صرفا پس از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان، نسبت به احراز اهلیت اعتباری و با نگاه تسهیلگری اقدام و در نهایت اعتبارات لازم را پرداخت کنند. معاون وزیر ادامه داد: منابع تخصیصی سال‌جاری صندوق توسعه ملی ۲‌هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب منابع بانکی اختصاص‌یافته از سوی بانک‌های عامل، در مجموع ۴‌هزار میلیارد تومان به صادرکنندگان اختصاص خواهد یافت ضمن آنکه با توجه به سپرده‌گذاری دو ساله صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل، مجموعه بانکی قادر خواهد بود منابع بیشتری را به صادر‌کنندگان اختصاص دهد. وی اضافه کرد: تلاش می‌شود تخصیص این منابع در سال‌جاری با همکاری صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل در سال‌جاری صورت پذیرفته و بتوان با ابزارهای پیش‌رو از این اعتبارات به نحو بهینه استفاده کرد. پیمان‌پاک یادآور شد: ضوابط و فرآیندهای پرداخت این تسهیلات، به‌صورت رسمی به بانک‌های عامل ابلاغ خواهد شد و تلاش خواهد شد از این منابع به نحو بهینه استفاده شود.