به گزارش « تسنیم» سخنگوی گمرک درباره آخرین آمار مبادلات ایران و اوراسیا گفت: در ۶ماهه نخست امسال پنج میلیون و ۵۴۹هزار و ۳۱۱تن کالا به ارزش دومیلیارد و ۴۸۳میلیون و ۱۲۹هزار و ۷۸۴دلار بین ایران و اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا تبادل شد که سهم صادرات یک میلیون و ۱۶۷هزار و ۸۵۸تن به ارزش ۵۱۴میلیون و ۳۹۹هزار و ۳۲۴دلار و سهم واردات نیز چهار میلیون و ۳۸۱هزار و ۴۵۳تن به ارزش یک میلیارد و ۹۶۸میلیون و ۷۳۰هزار و ۴۶۰ دلار بوده است. وی افزود: صادرات ایران در ۶ماه گذشته به پنج کشور عضو این اتحادیه، از لحاظ وزنی حدود پنج‌درصد و از لحاظ ارزش ۳۶درصد افزایش داشته است. لطیفی درباره میزان صادرات به اعضای اوراسیا توضیح داد: روسیه با ۵۰۳هزار و ۷۷۳تن به ارزش ۲۷۰میلیون و ۳۹۴هزار و ۸۸۵دلار در رتبه نخست خرید کالای ایرانی در این اتحادیه قرار دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶درصد در وزن و ۳۲درصد در ارزش رشد داشته است، ارمنستان با خرید ۴۱۲هزار و ۶۲۳تن به ارزش ۱۲۳میلیون و ۶۷۵هزار و ۲۰۲دلار، کاهش ۲۰‌درصدی در وزن و رشد ۲۹درصدی در ارزش را نسبت به مدت مشابه داشته است، قزاقستان سومین مقصد صادرات کالاهای ایرانی به این اتحادیه با ۲۲۷هزار و ۲۶۵تن و به ارزش ۷۸میلیون و ۶۲۸هزار و ۴۹۶دلار بود که نسبت به مدت مشابه ۹۵درصد در وزن و ۲۸درصد در ارزش رشد داشته است.   قرقیزستان نیز چهارمین مقصد صادراتی کالاهای ایرانی به این اتحادیه با ۱۹هزار و ۹۲۱تن و به ارزش ۳۲میلیون و ۱۹۵هزار و ۷۳۷دلار بوده که نسبت به مدت مشابه ۳۴۱درصد در وزن و ۲۵۹درصد در ارزش افزایش داشته است و نهایتا بلاروس با چهارهزار و ۲۷۶تن به ارزش ۹میلیون و ۵۰۵هزار و چهار دلار آخرین مقصد کالاهای ایرانی با رشد ۷۳درصدی در وزن و ۲۲درصدی در ارزش در این اتحادیه بوده است. لطیفی درباره واردات از اتحادیه اقتصادی-گمرکی اوراسیا گفت: واردات از اتحادیه اوراسیا در ۶ماهه نخست امسال، رشد ۵/ ۱۴درصدی در وزن و ۴۱درصدی در ارزش داشته است و روسیه با سه‌میلیون و ۵۷۵هزار و ۲۶۴تن به ارزش یک‌میلیارد و ۷۱۶میلیون و ۷۷۵هزار و ۱۸۲دلار، ۵/ ۸۱درصد وزن و ۸۷درصد کل واردات از اوراسیا را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه نیز سه‌درصد در وزن و ۳۴درصد در ارزش افزایش را نشان می‌دهد. بعد از روسیه، قزاقستان با ۸۰۲هزار و ۲۳تن به ارزش ۲۳۴میلیون و ۷۷۰هزار و ۹۸۸دلار قرار دارد که رشد ۱۳۵درصدی در وزن و ۱۳۷درصدی در ارزش را در فروش کالا به ایران در نیمه نخست، نسبت به مدت مشابه داشته است. بلاروس با سه هزار و ۷۰تن کالا به ارزش ۱۲میلیون و ۱۸۳هزار و ۸۸۰دلار و کاهش ۴۲درصدی در وزن و ۲۸درصدی در ارزش در رتبه سوم و ارمنستان با صادرات ۸۶۴تن کالا به ارزش چهار میلیون و ۶۲۷هزار و ۹۶۹دلار و کاهش ۷۴درصدی در وزن و افزایش ۲۶درصدی در ارزش، چهارمین شریک کشورمان در تامین کالاها و قرقیزستان با ۲۳۲تن کالا به ارزش ۳۷۲هزار و ۴۴۱دلار پنجمین فروشنده کالا به ایران با کاهش ۷۸درصدی در وزن و ۶۷درصدی در ارزش کالای صادراتی به ایران نسبت به مدت مشابه بوده است.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند