هند، پاکستان را به دلیل به خطر انداختن توافقنامه تجارت آزاد جنوب آسیا متهم کرده و می‌گوید که این کشور با کاهش ندادن تعرفه‌های مهم این مذاکرات را با چالش مواجه کرده است. به گزارش روزنامه گلف‌دیلی‌نیوز، هند اعلام کرد که اقدام پاکستان برای محدود کردن تعرفه‌های کالاهای هندی نقض آشکار توافقنامه تجاری است. احمد، وزیر کشور در امور خارجه هند، در این زمینه گفت: وقتی شما وارد یک قرارداد می‌شوید اجباری وجود دارد، اما اقدام دولت پاکستان نقض این توافق بود و پیشرفت پیمان همکاری‌های منطقه‌ای انجمن آسیای جنوب شرقی (سارس) را تحت تاثیر قرار خواهد داد. احمد تصریح کرد: وقتی کشوری یک پیمان را نقض می‌کند و قوانین آن را اجرا نمی‌کند به عهده وزیران بازرگانی کشورهای عضو سارس است که این مشکل را حل کنند.

این در حالی است که خورشید محمود کاسوری وزیر امور خارجه پاکستان در این زمینه اظهارنظری نکرد.