پذیره‌نویسی مرکز تجاری ایران - الجزایر با توجه به راه‌اندازی این مرکز، آغاز شد. موسس مرکز تجاری ایران در الجزایر با بیان این مطلب اظهار داشت: پذیره‌نویسی این مرکز با هزار سهم و هر سهم به مبلغ ۵۰۰دلار آغاز شده است. حسین پرهیزکار افزود: اولویت واگذاری با اعضای شورای بازرگانان و سپس با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی ایرانی متقاضی سهم است و در نهایت نیز این سهام به شرکت‌های الجزایری واگذار می‌شود. مرکز تجاری ایران در الجزایر اردیبهشت‌ماه گذشته با حضور رییس اتاق ایران و یک هیات بلند پایه اقتصادی و بر اساس مطالعات اقتصادی با هدف توسعه روابط تجاری ایران با الجزایر در الجزیره گشایش یافت.