۱- از ابتدای دهه ۸۰ شمسی، مرکز توسعه صادرات ایران و سپس سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به‌پرداخت مشوق‌‌‌های صادراتی و بر اساس بودجه‌های تخصیصی اقدام کرده و تلاش کرده همه ساله نسبت به‌تشویق و حمایت از صادرکنندگان اقدام کند، بنابراین این نکته که حدود یک دهه تعیین مشوق‌‌‌های صادراتی دچار وقفه شده و از سال ۱۳۹۷ از سرگرفته شده است، صائب نیست.

۲- بر اساس مفاد بسته‌های حمایت از صادرات غیرنفتی که از سال ۱۳۹۵ به‌سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده و همچنین ردیف‌‌‌های بودجه‌‌‌ای در نظر گرفته شده در بودجه‌های سنواتی، نسبت به‌پرداخت مشوق‌‌‌های صادراتی تا سقف اعتبارات تخصیصی اقدام و تلاش شده رضایت فعالان اقتصادی و جامعه صادرکنندگان فراهم شود.

۳- مشوق‌‌‌های صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران در دو حوزه منابع صندوق توسعه ملی و منابع بودجه‌‌‌ای مندرج در قانون بودجه پرداخت می‌شود و هر بخش شاخص‌‌‌ها و ضوابط خاصی را داراست. در بخش منابع صندوق توسعه ملی، نسبت به‌پرداخت اعتبارات سرمایه در گردش صادراتی اقدام شده و در بخش مشوق‌‌‌های بودجه ای، پرداخت کمک‌‌‌های بلاعوض مدنظر قرار می‌گیرد، بنابراین بین این دو مفهوم تفاوت ماهوی وجود داشته و مآلا شاخص‌‌‌های پرداخت نیز تفاوت دارند.

۴- اهلیت‌سنجی صادرکنندگان در حوزه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی صورت پذیرفته و به‌‌‌رغم تاکید گزارش منتشره بر تغییر ابعاد ارائه تسهیلات و شاخص‌‌‌های اهلیت‌سنجی صادرکنندگان، متذکر می‌گردد از سال ۱۳۹۸ تاکنون و بر اساس مفاد بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، نسبت به‌تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی اقدام شده و ثبات شاخص‌‌‌ها و ضوابط از جمله اولویت‌‌‌های در نظرگرفته شده در تدوین دستورالعمل اجرایی ماده ۳ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی است.

۵- کلیه صادرکنندگان بر اساس شاخص‌‌‌های مندرج در دستورالعمل می‌توانند نسبت به‌درج تقاضای دریافت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی اقدام کنند و غیر از شاخص ایفای تعهدات ارزی که یک شاخص اثرگذار در پرداخت یا عدم‌پرداخت تسهیلات است، سایر شاخص‌‌‌ها وزن‌دهی شده و بر اساس امتیاز دریافتی توسط متقاضی، نسبت به‌احراز اهلیت صادراتی اقدام می‌شود.

۶- تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی از محل منایع صندوق توسعه ملی با نرخ‌های ترجیحی پرداخت شده و پرداخت مجدد این تسهیلات، منوط به‌رعایت ضوابط و شرایطی است که در دستورالعمل به‌آنها اشاره شده است.

این مطلب برایم مفید است
1 نفر این پست را پسندیده اند