رییس هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد، گفت: بخش عمده‌ای از مسائل مناطق آزاد طی شش‌ماه اول مطرح می‌شود.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با فارس، اظهار‌داشت: پس از تعیین اعضای هیات تحقیق و تفحص از مناطق آزاد رایزنی با آنها صورت گرفت و کمیته‌های اصلی، به تناسب مناطق آزاد شش‌گانه تشکیل شد.

وی افزود: پس از دو هفته تعطیلات مجلس، هر‌هفته جلساتی تعریف و مسائل مناطق آزاد در آن بررسی خواهد شد.