وی افزود: بر این اساس نیز قیمت انواع نان با گندم ۶۶۵ تومانی مشخص شد. قیمت بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم،هزار و ۸۰۰ تومان ، تا‌فتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم ۹۰۰ تومان و تا‌فتون ماشینی ‌با وزن چانه ۲۲۰ گرم ۷۰۰ تومان است. درضمن قیمت لواش و تا‌فتون ماشینی با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۵۰۰ تومان، تا‌فتون خراسانی با وزن چانه ۳۰۰ گرم هزار تومان و لواش اتوماتیک هر کیلوگرم ۵ هزار تومان است.  براساس این گزارش قیمت انواع نان یارانه‌ای نوع دوم نیز به این ترتیب است: بربری با وزن چانه ۶۰۰ گرم ۲۵۰۰ تومان، تا‌فتون سنتی با وزن چانه ۲۵۰ گرم، هزار و ۲۰۰ تومان، تا‌فتون ماشینی جدید با وزن چانه ۲۲۰ گرم هزار تومان.  قیمت لواش و تا‌فتون ماشینی نیز با وزن چانه ۱۶۰ گرم ۶۵۰ تومان، سنگک با وزن چانه ۶۵۰ گرم ۳ هزار تومان، تا‌فتون خراسانی با وزن چانه ۲۰۰ گرم هزار و۵۰۰تومان و لواش اتوماتیک هر کیلوگرم ۶ هزار تومان است.  رئیس اتا‌ق اصناف تهران گفت: کلیه واحدهای خبازی مکلف به اجرای این نرخ‌نامه هستند و این نرخ‌ها مربوط به سال جاری است.  بر اساس مصوبه نرخ نان سفارشی رژیمی و خشک از شمول ترازو خارج است و حداکثر نرخ کنجد برای نان بربری ۱۰۰۰ تومان تعیین شده است. درحالی که افزایش قیمت نان اعلام شده، معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران در خصوص افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان گفت:هیچ اطلاعی از افزایش قیمت نان نداریم و این موضوع باید در ستا‌د تنظیم بازار تصویب شود. حسن حنان در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم افزود: این موضوع از وظایف ستا‌د تنظیم بازار است و باید در آنجا بررسی و مصوب شود و شرکت بازرگانی دولتی ایران هیچ مصوبه‌ای برای افزایش قیمت نان ندارد.

این مطلب برایم مفید است
6 نفر این پست را پسندیده اند