به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری با بیان این مطلب گفت: بر اساس مصوبات کمیته ۴ نفره، صادرکنندگان سال ۹۷ که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده‌اند، می‌توانند مدارک و مستندات خود شامل تعهدنامه مبنی بر وجود ارز حاصل از صادرات سال ۹۷ و عدم تامین ارز از سایر منابع و فهرست پروانه‌های صادراتی متضمن میزان صادرات، نوع ارز، زمان صادرات و در نهایت اسناد موید وجود ارز حاصل از صادرات را به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی در تهران و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در سایر استان‌ها ارسال کنند تا پس از بررسی و در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات نسبت به فراهم کردن ترتیبات ایفای تعهدات ارزی این دسته از صادرکنندگان اقدام شود. وی افزود: این فرآیند برای کلیه صادرکنندگان سال ۹۷ به غیر از صادرات ریالی در بازه زمانی بیست و دوم فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ اجرایی بوده و در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات، این دسته از صادرکنندگان قادر خواهند بود با روش‌های مندرج در بند ۲ بخش الف بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از جمله عرضه در سامانه نیما و واردات در مقابل صادرات، تعهدات ارزی خود را ایفا کنند.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند