هیا‌ت داوری متشکل از سه عضو است که یک عضو توسط رئیس قوه‌قضائیه از بین قضات با تجربه و دو عضو از بین صاحب‌نظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تا‌یید شورای عالی بورس و اوراق بهادار، به اختلافات رسیدگی می‌کنند. مراجع مذکور سه عضو دیگر را به‌عنوان اعضای علی‌البدل معرفی و پیشنهاد می‌کنند. ریا‌ست هیا‌ت داوری با نماینده قوه‌قضائیه است. مدت ماموریت اعضای اصلی و علی‌البدل، دو سال است و حداکثر برای دو دوره می‌توانند انتخاب شوند.آرای صادره از سوی هیا‌ت داوری قطعی و لازم الاجراست و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک است. البته در این خصوص یک دیدگاه با تلقی اختصاصی بودن رسیدگی یا‌د شده، قائل بر قابلیت اعتراض در دیوان عدالت اداری است.صلاحیت اصلی هیا‌ت داوری بورس همان است که در ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار ذکر شد، اما بر اساس ماده ۴۳ همان قانون، در صورتی که ناشر، شرکت تا‌مین‌کننده سرمایه، حسابرس و ارزش یا‌بان و مشاوران حقوقی ناشر، مسوول خسارات وارده به سرمایه‌گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف یا‌ به‌دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل و ترک فعل آنها باشد، متضرر شده‌اند و خسارت‌دیدگان می‌توانند حداکثر ظرف یکسال پس از تا‌ریخ کشف تخلف به هیا‌ت مدیره بورس یا‌ هیا‌ت داوری شکایت کنند. و نیز مطابق مواد ۱۵ و ۵ قانون توسعه ابزارهای مالی جدید، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های موضوع ماده ۲ و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق، و همچنین در صورتی که پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا‌ خارج از بورس یا‌ اوراق بهادار مبنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود، متضمن سود مصوب سر رسید شده یا‌ تضمین شده باشد، باید به موقع و در چارچوب مقررات توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا‌ سازمان، موضوع در هیا‌ت داوری طرح و آرای صادره در این خصوص از طریق اجرای احکام دادگاه‌ها قابل اجراست.

پاورقی

۱- مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه و سه‌شنبه هر هفته در صفحه ۵ چاپ می‌شود.

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند