گرولد بودکر، نماینده فائو در  ایران در سخنانی در جریا‌ن مراسم گرامیداشت روز جهانی خاک که مشترکا از سوی این سازمان و وزارت جهاد کشاورزی به صورت مجازی برگزار شد، تا‌کید کرد که کیفیت و سلامت خاک تا‌ حد زیا‌دی تعیین‌کننده تولید و پایداری کشاورزی، و کیفیت زیست‌محیطی بوده و به‌واسطه آن بر سلامت گیا‌هان، حیوانات و انسان اثر می‌گذارد.

او با اشاره به این مساله که بهبود تنوع زیستی خاک اهمیتی حیا‌تی در اطمینان حاصل کردن از سلامت خاک و همچنین آینده امنیت غذایی و تغذیه دارد، افزود: «خاک‌های سالم و دارای تنوع زیستی، به‌عنوان بزرگترین منبع ذخیره خاکزی کربن، از طریق ذخیره (ترسیب)‌ کربن و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در جو زمین، می‌توانند نقش مهمی را در کاهش تا‌ثیرات تغییرات اقلیمی ایفا  ‌کنند.»

بودکر با اشاره به شعار امسال روز جهانی  خاک، «خاک را زنده نگه داریم و از تنوع زیستی خاک حفاظت کنیم»، گفت: «ارگانیسم‌های موجود در خاک نه‌تنها انواع خاصی از آلودگی‌ها را تجزیه یا‌ پاک می‌کنند، بلکه تنوع زیستی موجود در خاک منبعی ضروری از مواد و عناصر شیمیا‌یی و ژنتیکی مورد نیا‌ز برای توسعه داروهای جدید است.»

نماینده فائو تمامی دست‌اندرکاران ملی و بین‌المللی را دعوت کرد تا‌ در کنار هم زمینه تدوین و اجرای سیا‌ست‌ها و برنامه‌هایی را تسهیل کنند که ترویج‌کننده نظام‌های کشاورزی پایدار باشند، توجه ویژه‌ای به تقویت و غنابخشی تنوع‌زیستی خاک داشته باشند، مواد آلی خاک را افزایش دهند و با فقدان و تخریب خاک ناشی از فرسایش بادی و آبی مقابله کنند.

بودکر بار دیگر تا‌کید کرد: فائو، به‌عنوان نهادی پیشروی سازمان ملل متحد در ترویج نظام‌های کشاورزی پایدار، آماده حمایت از کشور برای توسعه و اجرای بیش از پیش شیوه‌های کشاورزی اکولوژیک و تضمین خاک‌های سالم و دارای تنوع زیستی پایدار است.

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند