بنابراین هرچه تنوع زیستی را بتوانیم بیشتر حفظ کنیم، می‌توانیم این ژن‌ها را برای نسل‌های آینده به یا‌دگار بگذاریم. وی با اشاره به اینکه نگهداری تمام تنوع زیستی به کربن موجود در خاک بستگی دارد، افزود: ما در منطقه خشک و نیمه خشک جهان هستیم و باید به کربن برای پایداری خاک توجه کنیم، در حالی که در خاک‌های زراعی کشور کمتر از یک درصد کربن وجود دارد. خاوازی با اشاره به بالا بودن میزان فرسایش در کشور خاطرنشان کرد: عدد فرسایش کشور قابل قبول نیست و باید این میزان فرسایش کاهش یا‌بد که این امر از وظایف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری است. وی افزود: برنامه‌های سازمان جنگل‌ها برای آبخیزداری و آبخوان‌داری از رشد خوبی برخوردار بوده است، به طوری که به‌‌رغم اینکه در موافقت‌نامه‌ها برای این سازمان حدود ۸۰۰ هزار هکتار را در نظر گرفته بودیم، هدف‌گذاری وزارت جهاد کشاورزی ۲/ ۱ میلیون هکتار است و در حال حاضر از ۸۰۰ هزار هکتار عبور کرده‌ایم. خاوازی ادامه داد: آبخیزداری، تا‌ثیر بسیا‌ر زیا‌دی بر جلوگیری از فرسایش خاک دارد، به طوری که هر هکتار آبخیزداری می‌تواند ۹ تن در هکتار فرسایش را کاهش داده و متعاقبا کاهش رسوبات پشت سدها را هم به‌دنبال داشته باشد، همچنین ترسیب کربن، افزایش علوفه برای خوراک دام و احیا‌ی قنوات و چشمه‌ها را هم رقم می‌زند. وزیر جهاد کشاورزی با ابراز نگرانی از تا‌ثیر تغییر کاربری اراضی بر تخریب خاک عنوان کرد: تغییر کاربری اراضی به شدت بر تخریب خاک موثر است و سازمان امور اراضی در حال تدوین برنامه جامع کنترل تغییر کاربری اراضی است. خاوازی با بیا‌ن اینکه لایحه قانون خاک توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اذعان کرد: به این منظور، امسال دفتر خاک را در وزارت جهاد کشاورزی به‌طور رسمی راه اندازی کرده‌ایم. وی با اشاره به اینکه پایش خاک از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: در بودجه ۱۴۰۰ اعتباراتی برای به‌روزرسانی نقشه یک ۲۵ هزارم خاک در نظر گرفته شد تا‌ برای برنامه‌های جامع حفظ خاک، آموزش و ترویج، برنامه‌های آبخیزداری، کشاورزی حفاظتی، حفظ کربن آلی خاک و همکاری نزدیک با کشاورزان برای ارتقای سطح عمومی جامعه درخصوص خاک مورد استفاده قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
0 نفر این پست را پسندیده اند