بیشترین رشد ارزشی هم متعلق به گروه کالایی «سایر صنایع ماشین‌سازی» از بخش صنعت است که افزایش ۱۰۰ درصدی را در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کرده است. البته این گروه کالایی در مدت مشابه سال گذشته، صادراتی نداشته است. علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت در گزارش پیش‌رو درخصوص افت و خیز برخی از کالاهای صادراتی توضیحاتی را نیز ارائه کرده است.

 بر اساس این گزارش، صادرات کالا طی ۶ ماه سال ۹۹ به ۴۶ میلیون و ۳۱۸ هزار تن با ارزش ۱۳ میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد از نظر وزن و ۳۴درصد از نظر ارزش کاهش یافت. صادرات غیرنفتی نیمه نخست سال ۹۹ در ۶ بخش انجام شده است. بیشترین ارزش صادرات متعلق به بخش میعانات گازی و فصل ۲۷ است. در ۶ ماه منتهی به شهریور سال ۹۹ ارزش میعانات گازی و فصل ۲۷ کتاب مقررات صادرات و واردات ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار و وزن آن ۱۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن بوده است. صادرات این بخش نسبت به نیمه نخست سال گذشته از نظر وزنی ۵۰ درصد و از نظر ارزشی ۵۵ درصد کاهش یافته است. پس از آن بخش پتروشیمی دارای بیشترین ارزش صادراتی است. در بازه زمانی مورد نظر ۱۰ میلیون و ۷۱ هزار تن از این گروه کالایی به ارزش ۲ میلیارد و ۸۷۹ میلیون دلار به کشورهای هدف صادر شده که از نظر وزنی رشد ۵ درصدی و از نظر ارزشی افت ۲۲ درصدی را تجربه کرده است. معدن و صنایع معدنی سومین بخش از نظر ارزش محسوب می‌شود. این بخش در نیمه نخست امسال صادراتی معادل ۱۸ میلیون و ۱۳۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۶۹۰ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش افت ۳۹ درصدی و از نظر وزن کاهش ۴۱ درصدی داشته است. محصولات کشاورزی و صنایع غذایی هم ۶ ماهه اول امسال را با صادرات ۳ میلیون و ۷۰۸ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلاری به پایان رسانده است. صادرات این بخش با افزایش ۱۳ درصدی ارزش و ۲۶ درصدی وزن نسبت به مدت مشابه سال قبل روبه‌رو بوده است. بخش صنعت هم در این بازه زمانی صادراتی به وزن یک میلیون و ۶۵۹ هزار تن و به ارزش یک میلیارد و ۵۹۴ میلیون دلار داشته که نسبت به بازه مشابه سال قبل از نظر وزنی ۸ درصد رشد و از نظر ارزشی ۱۵ درصد کاهش یافته است. صدور فرش و صنایع‌دستی نیز در ۶ ماه منتهی به شهریور امسال با افزایش ۱۴ درصدی وزن و ۱۸ درصدی ارزش روبه‌رو بوده است. ارزش صادرات این بخش به ۷۳ میلیون دلار و وزن آن به ۸ هزار تن رسیده است. در این گزارش جزئیات صادرات هر یک از بخش‌های اصلی صادرات در ۶ ماهه نخست امسال ذکر شده است.

 گوگرد؛ سر لیست افت صادرات کالایی

در بخش پتروشیمی، ۶ گروه کالایی قرار گرفته که عبارت است از: مواد اولیه پلیمری، متانول، کود اوره، سایر پتروشیمی، مواد آروماتیک و گوگرد. در نیم سال نخست ۹۹ میزان صادرات «مواد اولیه پلیمری» معادل یک میلیون و ۹۲۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۳۴ میلیون دلار بوده است. این گروه کالایی اگرچه از نظر وزنی رشد ۸ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال قبل تجربه کرده اما در ارزش با افت ۱۲ درصدی روبه‌رو بوده است.

صادرات «متانول» با افت ۳۴ درصدی در ارزش، به رقم ۴۱۴ میلیون دلار در این بازه زمانی رسیده و با رشد ۲۱ درصدی در وزن توانسته رقم ۳ میلیون و ۷۴۵ هزار تنی را به ثبت برساند.

«صدور کود اوره» در نیم سال نخست ۹۹ ارزشی معادل ۴۱۰ میلیون دلار و وزنی معادل یک میلیون و ۹۳۲ هزار تن دارد که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت وزنی ۷ درصد و رشد ارزشی ۴ درصد را تجربه کرده است.

همچنین در این بازه زمانی یک میلیون و ۹۳۲ هزار تن از گروه کالایی «سایر پتروشیمی» با ارزش ۳۲۱ میلیون دلار به بازارهای هدف صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۶ درصدی وزن و کاهش ۳۷ درصدی ارزش را نشان می‌دهد.

ارزش صادرات «مواد آروماتیک» در نیمه نخست امسال با افت ۴۲ درصدی به ۲۸۴ میلیون دلار رسیده و وزن آن با کاهش ۱۹ درصدی، ۶۶۴ هزار تن ثبت شده است.

«گوگرد» نیز از دیگر گروه‌های کالایی پتروشیمی است که نه تنها در بین هم‌گروهی‌های خود بیشترین افت ارزشی را تجربه کرده، بلکه در مجموع دارای بیشترین افت در ارزش صادرات بین تمام گروه‌های کالایی صادراتی است. این کالا در این بازه زمانی با کاهش ۵۵ درصدی در ارزش به صادرات ۱۵ میلیون دلاری رسیده؛ اما وزن کالاهای صادر شده با رشد ۲۹ درصدی مواجه شده و توانسته به ۴۵۶ هزار تن برسد.

 ماشین‌سازی ۱۰۰ درصد رشد کرد

بخش صنعت نیز دارای ۱۱ گروه کالایی بوده که عبارتند از: «محصولات پلیمری»، «نساجی، پوشاک و کفش»، «شیمیایی»، «لوازم خانگی»، «ماشین‌سازی و تجهیزات»، «صنایع برق و الکترونیک»، «محصولات سلولزی»، «خودرو و نیروی محرکه»، «دانش‌بنیان و دارو»، «سایر تولیدات صنعتی» و «سایر صنایع ماشین‌سازی».

ارزش صادرات «محصولات پلیمری» در نیمه نخست امسال ۵۰۶ میلیون دلار و وزن آن ۴۱۶ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت ۱۴ درصدی در ارزش و رشد ۱۷ درصدی در وزن دارد.

صدور «نساجی، پوشاک و کفش» نیز با رشد ۷ درصدی در وزن به ۱۴۰ هزار تن رسیده؛ اما ارزش صادرات این گروه کالایی با افت ۱۰ درصدی، ۳۱۱ میلیون دلار ثبت شده است.

«شیمیایی» از دیگر گروه‌های کالایی بخش صنعت است که توانسته در نیمسال اول رشد ۱۳ درصدی وزنی و افت ۱۵ درصدی ارزشی را به ثبت برساند. در این بازه زمانی ۷۶۹ هزار تن کالاهای شیمیایی به ارزش ۲۰۲ میلیون دلار صادر شده است.

صادرات «لوازم خانگی» نیز ۱۲۳ هزار تن به ارزش ۱۷۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر ارزشی افت ۱۷ درصدی و از نظر وزنی کاهش ۸ درصدی داشته است.

۴۶ هزار تن به ارزش ۱۴۲ میلیون دلار حاصل صادرات «ماشین‌سازی و تجهیزات» است که افت ۳۲ درصدی در ارزش و کاهش ۲۸ درصدی در وزن را تجربه کرده است.

صادرات «صنایع برق و الکترونیک» نیز با رشد ۲۱ درصدی وزن به ۲۹ هزار تن رسیده و با افزایش یک درصدی ارزش، ۹۵ میلیون دلار را تجربه کرده است.

همچنین در این بازه زمانی ۱۲۰ هزار تن «محصولات سلولزی» به ارزش ۷۹ میلیون دلار صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲ درصدی وزنی و افت ۱۶ درصدی ارزشی را ثبت کرده است.

«خودرو و نیروی محرکه» در نیم سال نخست ۹۹ صادراتی معادل ۱۴ هزار تن به ارزش ۴۷ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت ۳۰ درصدی وزنی و کاهش ۳۹ درصدی ارزشی در این گروه کالایی رقم خورده است.

صادرات «دانش بنیان و دارو» یک هزار تن به ارزش ۴۰ میلیون دلار بوده است. اگرچه وزن این گروه کالایی نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته تغییری نداشته، اما ارزش آن ۱۸ درصد رشد کرده است.

صدور «سایر تولیدات صنعتی» نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی و ارزشی تغییری نکرده و معادل یک هزار تن به ارزش ۲ میلیون دلار است.

اما «سایر صنایع ماشین‌سازی» که در نیمه اول سال ۹۸ هیچ صادراتی نداشته، در نیمه نخست امسال توانسته با ۳۰ تن به ارزش ۴۰هزار دلار صادرات داشته باشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل هم از نظر وزنی و هم از نظر ارزشی رشد ۱۰۰ درصدی داشته است.

 رشد ۷۰ درصدی صادرات خشکبار

صادرات بخش کشاورزی در ۷ گروه کالایی صورت گرفته است که عبارتند از: «میوه و تره‌بار»، «خشکبار»، «صنایع تبدیلی»، «محصولات حیوانی و صنایع وابسته»، «شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات»، «محصولات لبنی» و «گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی».

صادرات «میوه و تره‌بار» در نیمه نخست امسال با رشد وزنی ۲۵ درصد به ۲ میلیون و ۳۶۳ هزار تن رسیده و ارزش آن با افت ۳ درصدی رقم ۷۷۶میلیون دلار را به خود اختصاص داده است.

صدور «خشکبار» رشد وزنی ۶۰ درصدی و افزایش ارزشی ۷۰ درصدی را نسبت به بازه مشابه سال گذشته تجربه کرده و توانسته در نیمه نخست امسال صادراتی معادل ۲۰۵ هزار تن به ارزش ۵۶۰ میلیون دلار داشته باشد.

ارزش صادرات «صنایع تبدیلی» در این بازه زمانی ۳۷۴ میلیون دلار است که نسبت به بازه مشابه سال قبل رشد یک درصدی داشته است. همچنین وزن آن ۴۲۹ هزار تن بوده که رشد ۳۴ درصدی را تجربه کرده است.

صادرات «محصولات حیوانی و صنایع وابسته» با رشد ۳۸ درصدی در ارزش به ۲۴۹ میلیون دلار در نیمه نخست امسال رسیده و وزن این گروه کالایی نیز با افزایش ۲۱ درصدی توانسته رقم ۱۹۵ هزار تنی را به خود اختصاص دهد.

«شیرینی و شکلات و فرآورده‌های غلات» هم صادراتی با وزنی معادل ۲۲۲ هزار تن و با ارزش ۲۴۲ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته وزن آن رشد ۱۸ درصدی و ارزش آن افزایش ۱۲ درصدی داشته است.

فروش «محصولات لبنی» در بازارهای هدف نیز در نیم سال نخست سال جاری با رشد ۷ درصدی در وزن به ۲۲۷ هزار تن رسیده اما افت ۷ درصدی را در ارزش ثبت کرده است. ارزش صادرات این گروه کالایی ۲۱۲ میلیون دلار بوده است.

«گل و گیاه دارویی، خوراکی، زینتی و صنعتی» از دیگر گروه‌های کالایی در بخش کشاورزی و صنایع غذایی است که صادراتی معادل ۶۷ هزار تن به ارزش ۱۶۰ میلیون دلار دارد. صادرات در این گروه کالایی رشد ۵۲ درصدی وزنی و ۱۰ درصدی ارزشی را در نیم سال نخست امسال نسبت به بازه مشابه سال قبل ثبت کرده است.

 صنایع معدنی فلزی دارای بیشترین ارزش صادرات

بخش معدن و صنایع معدنی دارای ۴ گروه کالایی است که عبارتند از: «صنایع معدنی فلزی»، «صنایع معدنی غیرفلزی»، «سایر صنایع معدنی» و «سایر معدن».

بیشترین صادرات در بین ۳۰ گروه کالایی این گزارش، متعلق به «صنایع معدنی فلزی» است. این گروه کالایی در نیمه نخست امسال توانسته صادراتی معادل ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تن و ارزش یک میلیارد و ۹۸۶ میلیون دلار داشته باشد. اما صدور این گروه کالایی نسبت به بازه مشابه سال قبل هم از نظر وزنی افت ۶۵ درصدی داشته و هم از نظر ارزشی کاهش ۴۳ درصدی را تجربه کرده است.

«صنایع معدنی غیرفلزی» در این بازه زمانی صادراتی معادل ۱۲ میلیون و ۳۳۲ هزار تن داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد کاهش یافته است. همچنین ارزش صادرات این گروه کالایی ۴۶۲ میلیون دلار بوده که افت ۱۴ درصدی داشته است.

صادرات «سایر صنایع معدنی» هم ۱۱۹ هزار تن به ارزش ۲۱۰ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت ۳۸ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۴۲ درصدی را به ثبت رسانده است.

«سایر معدن» از دیگر گروه‌های کالایی بخش معدن و صنایع معدنی است که صادراتی معادل ۳۹۹ هزار تن و ارزشی معادل ۳۲ میلیون دلار داشته است. صدور کالا در این بخش افت ۷ درصدی وزن و کاهش ۲۲ درصدی ارزش را تجربه کرده است.

 فروش صنایع دستی رشد کرد

صادرات در بخش فرش و صنایع دستی، در دو گروه کالایی صنایع دستی و فرش دستباف به جز گلیم صورت پذیرفته است.

صادرات «صنایع دستی» در نیمه نخست امسال وزن ۶ هزار تن و ارزش ۴۲ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته اگرچه از نظر وزنی هیچ تغییری را شاهد نبوده‌ایم، اما ارزش آن با افزایش ۶۲ درصدی روبه‌رو شده است.

«فرش دستباف به جز گلیم» هم در این بازه زمانی صادراتی معادل هزار تن به ارزش ۳۰ میلیون دلار داشته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی افت ۵۰ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۱۷ درصدی داشته است.

 بیش از ۵/ ۳ میلیارد دلار صادرات سایر کالاها

در ۶ ماه منتهی به شهریور امسال، صادرات سایر اقلام اعلام نشده که در هیچ یک از بخش‌های اصلی قرار نگرفته، وزنی معادل ۱۲ میلیون و ۷۴۲ هزار تن و ارزشی معادل ۳ میلیارد و ۷۵۸ میلیون دلار داشته است. صادرات در این کالاها از نظر وزنی افت ۵۰ درصدی و از نظر ارزشی کاهش ۵۵ درصدی را تجربه کرده است.

وزن صادرات گروه خشکبار در نیمه نخست امسال نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد کرده است. در میان این گروه، پسته و مغز پسته با ۸۰ درصد، خرما با ۲۴ درصد، کشمش با ۳۵ درصد و نخود با بیش از هزار درصد رشد، از جهش مناسبی در دوره مورد بررسی برخوردار شده‌اند. انواع پسته و مغز پسته و کشمش جزو محصولات اصلی صادراتی بخش کشاورزی است که افزایش صادرات آنها نه تنها بر کل صادرات گروه خشکبار بلکه بر میزان صادرات بخش کشاورزی کشور تاثیرگذار است.

بر اساس این گزارش، رشد صادرات خشکبار به سه دلیل اصلی برمی‌گردد. نخست؛ افزایش تولید به خصوص در پسته، دوم ثبت قوانین و مقررات به خصوص درحوزه صادرات خرما و جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های صادراتی و سوم؛ رفع ممنوعیت صادراتی در زمینه نخود.

در عین حال صادرات در گروه آبزیان هم ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که دلایل آن به افزایش تولید آبزیان پرورشی از جمله ماهی و میگو و تنوع بازار و تنوع محصولات بر می‌گردد.

 

این مطلب برایم مفید است
4 نفر این پست را پسندیده اند