عرضه اولیه سهام اصولا در بازار اولیه است، مقارن با تاسیس شرکت، سهام شرکت در شرف تاسیس، در این بازار عرضه و پذیره‌نویسی می‌شود.  بازار ثانویه، بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضه اولیه در آن داد و ستد می‌شود، به این معنا که دارندگان سهام و دیگر اوراق بهادار، مجددا و مکررا اوراق خود را در این بازار به دیگران واگذار و مبادله می‌کنند.گاه عرضه اولیه برخی اوراق سهام در بازار ثانویه صورت می‌گیرد و این هنگامی است که یک شرکت پذیرفته‌شده در بورس، با انتشار سهام جدید، افزایش سرمایه می‌دهد و سهام عرضه شده به بازار ثانویه، مبادله می‌شود.  بازار مشتقه، بازاری است که در آن اوراق قراردادهای آتی و اختیار معامله، داد و ستد می‌شود، به این صورت که اوراق بهادار محض همانند اوراق سهام و اوراق مشارکت موضوع قراردادهای آتی و اختیار معامله، واقع می‌شوند. علاوه بر آن، موضوع قراردادهای آتی و اختیار معامله، ممکن است کالا باشد. اوراق قراردادهای آتی و اختیار معامله که موضوع آنها کالاست، عملا در بورس کالا مبادله می‌شوند، زیرا ممکن است به تحویل کالا بینجامد.

پی‌نوشت: مطالب ستون بایسته‌های حقوق در بازرگانی شنبه هر هفته در صفحه۵ چاپ می‌شود.

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند