به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم در نخستین جلسه شورای تجارت خارجی که در محل این سازمان برگزار شد، اظهار کرد: ابزارهای قانونی کنترل واردات و صادرات کشور در اختیار سازمان توسعه تجارت ایران است و سیاست‌گذاری اصولی درباره تجارت خارجی کشور در این شورا تدوین می‌شود. زادبوم تسهیل صادرات و محدودیت واردات را به‌عنوان اصلی‌ترین وظیفه این شورا عنوان کرد و گفت: شورای تجارت خارجی باید در نهایت هوشمندی و تعامل با نهادها و کمیته‌های همراستا به فرماندهی تجارت خارجی کشوررا تحقق بخشد.

وی در ادامه با تشریح ساختار تصمیم‌گیری صادرات و واردات کشور به تبیین فرصت‌ها و چالش‌های پیش رو در مدیریت تجارت خارجی کشور پرداخت. همچنین ضمن مرور و وظایف ارکان مختلف مرتبط در مدیریت تجارت خارجی، مهم‌ترین چالش‌ها بررسی و آسیب‌شناسی از وضع موجود برای بهبود و انسجام سیاست‌های آتی ارائه شد.

این مطلب برایم مفید است
5 نفر این پست را پسندیده اند