پیشنهاد فعالان بخش خصوصی این است که مهلتی برای پرداخت مالیات ارزش افزوده برای تمام مودیان تا پایان شهریور ماه سال ۹۹ در نظر گرفته شود و این پیشنهاد را مورد پیگیری قرار خواهد داد. همچنین در حوزه مالیات‌های مستقیم نیز باید ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده و ارائه اظهارنامه مالیاتی تمامی مودیان تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ امهال شود. محمود علیزاده، معاون حقوقی و فنی سازمان امورمالیاتی در این خصوص بیان کرد: پیشنهادهایی از طرف سازمان امور مالیاتی برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مطرح است که از جمله آن بحث تمدید مهلت سررسید پرداخت دوره چهارم مالیات ارزش افزوده تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ برای تمامی مودیان است. (نه فقط ۱۰ رسته شغلی تعیین شده)، چرا که با تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا، جرائم آن نیز منتفی می‌شود. وی در مورد تعویق در ارائه اظهارنامه مالیاتی در حوزه مالیات‌های مستقیم نیز بیان کرد پیشنهاد تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه به مدت ۲ ماه انتهای شهریور ماه ۹۹ به ستاد مبارزه با بیماری کرونا داده شده است و پس از تصویب ستاد، ابلاغ خواهد شد. وی در ادامه پیشنهاد کرد مودیان مالیاتی به‌جای تمدید مهلت پرداخت، از ظرفیت ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تقسیط بدهی مالیاتی استفاده کنند. در پیشنهاد دوم، موضوع امکان برخورداری ۱۰۰‌درصد از بخشودگی جرائم قانون مالیات ارزش‌افزوده برای واحدهای خدماتی مشابه واحدهای تولیدی مطرح شد و اینکه مهلت بخشودگی تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ تمدید شود. نماینده سازمان امورمالیاتی در این خصوص بیان کرد پیشنهادی از سوی سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد مبارزه با بیماری کرونا داده شده است که کلیه جرائمی که به واسطه عدم انجام تکالیف قانونی تمامی مودیان شکل می‌گیرند، به یک میزان از اول اسفند ۹۸ تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹ اعم از جرائم قابل بخشش و غیرقابل بخشش مورد بخشودگی قرار گیرند؛ چون در قانون مکانیزمی برای عدم اعمال جریمه در شرایط خاص پیش بینی نشده است و تنها ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم است که اجازه داده است تا اگرعدم پرداخت مالیات، خارج از اراده مودیان باشد در کنار احراز شرایط دیگر این ماده، جریمه آن مورد بخشودگی قرار گیرد.

این مطلب برایم مفید است
3 نفر این پست را پسندیده اند