وی گفت: در کشور ۳/ ۵ میلیون هکتار از اراضی زراعی تحت پوشش بیمه هستند. قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی افزود: ۳۵ هزار هکتار از باغات و ۶ هزار کلونی زنبور عسل در مناطق سیل‌زده تحت پوشش بیمه قرار دارند. حسن‌نژاد گفت: همه واحدهای پرورش طیور در مناطق سیل‌زده تحت پوشش بیمه اجباری هستند و خسارات آنها جبران می‌شود. وی با بیان اینکه مجموع خسارت‌های سیل در بخش کشاورزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان که ۳۰ درصد آن مربوط به تاسیسات است، افزود: از این رقم فقط ۷۵۰ میلیارد تومان بیمه شده است. قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته تعداد بسیاری از کشاورزان دچار خسارت از خشکسالی شدند و امسال نیز سیل خسارت زیادی به کشاورزان وارد کرد حوادث طبیعی در کشور بسیار گسترده، سیستمی و شدید است و دولت باید از کشاورزان حمایت بیمه‌ای کند. حسن‌نژاد افزود: با توجه به اینکه به‌طور میانگین بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه به بخش کشاورزی کشور خسارت وارد می‌شود نمی‌توان با حق بیمه پایین تعهدات بالا انجام داد. وی گفت: میزان یارانه‌های دولت برای حق بیمه بخش کشاورزی به افزایش تعهد صندوق بیمه کشاورزان و کاهش حق بیمه‌ها کمک می‌کند.

 قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی با بیان اینکه سالانه ۱۰۵ هزار تعرفه برای انواع بیمه به کشاورزان اعلام می‌کنیم، افزود: کشاورزان تعهدهای پایین را خریداری می‌کنند. حسن‌نژاد گفت: تعهدات صندوق بیمه کشاورزی برای هر هکتار مزرعه آبی دو میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در بیمه پایه و با حق بیمه ۱۴ هزار تومان است و بخش زیادی از این حق بیمه را دولت پرداخت می‌کند. وی افزود: به‌دلیل خسارت‌های بسیار در بخش کشاورزی از محل بیمه کشاورزی درآمدی به دست نمی‌آید. قائم‌مقام صندوق بیمه کشاورزی گفت: ۷۵ درصد حق بیمه‌ها در بخش کشاورزی را دولت پرداخت می‌کند اما پرداخت‌های دولت با تاخیر سه، چهار ماهه روبه‌رو است. حسن‌نژاد افزود: نباید از صندوق‌های کشاورزی که دولت از آنها حمایت می‌کند انتظار داشته باشیم همه خسارت‌ها را جبران کنند.