‎سعید سمیعی، رئیس مرکز کار ایران با بیان اینکه این نمایشگاه با مشارکت و حمایت ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار می‌شود، تصریح کرد: بخش عمده‌ای از شرکت‌های شرکت‌کننده در این نمایشگاه موسسات کاریابی و آموزشی خارجی هستند که به‌منظور اعزام نیروی کار به خارج از کشور و بررسی امکانات و آموزش‌های موجود، در این رویداد حضور خواهند داشت. ‎وی با اشاره به اینکه در نمایشگاه سال گذشته از سوی سازمان‌های مختلف بیش از ۲ هزار فرصت شغلی ارائه شد، اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال تا ٣٠ درصد افزایش یابد و شرکت‌های مختلف اقدام به جذب نیروهای موردنظر خود از میان کارجویان مختلف شرکت‌کننده در نمایشگاه کنند.