به گزارش روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد نهاوندیان در این نشست با بیان اینکه منطقه آزاد ارس با پتانسیل‌های خود می‌تواند ابتکار عمل را در دوران تحریم در دست بگیرد، خاطرنشان کرد: در ماه‌های گذشته تلاش کرده‌ایم تا ابهامات در زمینه قوانین اقتصادی مناطق آزاد رفع شود و برای نمونه در مورد ثبت سفارش و گروه‌بندی کالایی، بخشی از نگرانی‌های فعالان اقتصادی مرتفع شده است.  وی با تاکید بر اینکه منطقه آزاد ارس با تصویری که در ذهن داشتم متفاوت بود و شرایط بسیار بهتری نسبت به آنچه متصور بودم، داشت، ادامه داد: تمام پیشنهادهای سازمان منطقه آزاد ارس و مشکلاتی را که فعالان اقتصادی و صنعتی ارس مطرح کردند به‌طور دقیق بررسی خواهیم کرد.  وی با تقدیر از مثبت شدن تراز تجاری منطقه آزاد ارس برای دومین سال پیاپی تاکید کرد: مناطق آزاد کشور در فرصت جدید صادراتی، به ارتقای صادرات و حتی به جهش صادراتی کشور کمک کنند. براساس آمار در وضعیت موجود، صادرات ایران رشد بالایی داشته و تراز تجاری کشور همانند تراز تجاری ارس مثبت است.