دامنه تعریف این پروژه‌ها غالبا با شناسایی نیاز بیمار و خانواده وی به منظور درمان و دریافت خدمات مورد نیاز ایشان شروع می‌شود. سپس بررسی‌های لازم به منظور یافتن زیرساخت‌ها صورت گرفته و فراخور آن، بودجه، منابع موردنیاز، مخاطرات و فرصت‌ها، سطح کیفی برای محقق شدن و اجرای آن برنامه‌ریزی و تامین می‌شود.»

غلامرضا صفاکیش راه‌اندازی مرکز پذیره‌نویسی سلول‌های بنیادی خون‌ساز در محک را نمونه مدیریت حرفه‌ای یک پروژه موفق معرفی کرد و گفت: «از آنجا که مراحل خریداری یک نمونه از خارج از کشور نیازمند اختصاص هزینه‌ای در حدود ۱۲۰ هزار یورو است، موسسه خیریه محک در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی خود پروژه‌ای را با هدف راه‌اندازی این مرکز تعریف و اجرای آن را در دستور کار خود قرار داد چراکه ایجاد چنین بانک‌هایی در کشور و استقرار زیرساخت‌های مورد نیاز، شانس بهبودی بیماران نیازمند پیوند را افزایش می‌دهد. این روزها با اتمام فاز نخست آن پروژه، دستاورد آن محقق و ادامه کار به فرآیند جاری سازمان تبدیل شده تا جایی که افراد روزانه برای عضویت در سامانه آن مراجعه می‌کنند.

صفاکیش با بیان اینکه تفکر و نظام مدیریت پروژه و نیز مدیریت پروژه‌های مسوولیت اجتماعی هر سازمان باید باوری نهادینه در ارکان و اجزای سازمان باشد، گفت: «رویکرد پروژه محور بودن و داشتن و عمل به نظام مدیریت پروژه باید جزء لاینفک سازمان باشد و به تمام شاخص‌های کلان سازمان گره خورده تا امکان عملیاتی شدن داشته باشد؛ در غیر این صورت به جز حجم انبوهی از فرآیند، دستورالعمل، فرم‌های لوکس و... نخواهد بود و سازمان آن را طرد و ترک خواهد کرد و باز هم با رویکردی سنتی به مدیریت پروژه‌های خود خواهد پرداخت.»

وی افزود: «پروژه‌های نظام سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باید با بهره‌مندی از دانش مدیریت پروژه/ طرح و ارتقای دانش و مهارت مدیریت پروژه برای مجریان و مدیران طرح‌های سلامت کشور آنها را در دستیابی و محقق شدن ارزش‌های والای این دسته پروژه‌ها و مدیریت طیف بی‌شمار ذی‌ربطان آن کمک کرد. در پروژه محک ایجاد شرایط برد-برد برای تمام مشارکت‌کنندگان در آن پروژه شامل: حامیان مالی، افراد درون سازمان، نیکوکاران، کودکان و خانواده‌هایشان و... حفظ اعتماد ایشان، تلاش برای مدیریت درست پروژه، برنامه‌ریزی، پایش و کنترل پروژه مطابق با استانداردها، ارائه گزارش‌های شفاف به تمامی ذی‌ربطان از پیچیدگی‌های آن برای یک سازمان خیریه بوده است.»