این تغییرات با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف‌سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق‌تر اقلام صادراتی و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا، تنظیم بازار داخلی انجام شده است. بر اساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیات وزیران برساند. بر همین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات ۵۳۲ ردیف شامل ۴۰ ردیف افزایش حقوق ورودی ۵۳ ردیف کاهش حقوق ورودی و ۴۳۹ ردیف بدون تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیات وزیران رسید.