وی افزود: میزان جوجه‌ریزی در دی‌ماه سال گذشته ۱۰۴ تا ۱۰۵ میلیون قطعه بود درحالی‌که در دی‌ماه امسال این عدد به ۱۲۱ میلیون قطعه رسید و در بهمن ماه نیز به همین میزان ۱۲۱ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شد، ضمن اینکه برای بعد از فروردین‌ماه برنامه‌ریزی شده میزان جوجه‌ریزی به ۱۲۸ میلیون قطعه برسد. رضایی با اشاره به مجوز صادر شده برای واردات مرغ یادآور شد: این مجوز از سوی وزارت صمت برای تامین ذخایر استراتژیک صادر شده است و قرار نیست در بازار توزیع شود. وی افزود: درحال‌حاضر مجوز صادرات برای ۳۰ هزار تن مرغ به کشور صادر شده است.