به گزارش گمرک ایران، مهرداد ارونقی در واکنش به دپوی قطعات یدکی در بنادر و اماکن گمرکی با اشاره به اینکه این کالاها مشکل دریافت کد رهگیری بانک و اسناد خرید را از فروشنده دارند، اظهار کرد: قطعات یدکی دپو شده مشکل دریافت اسناد بانکی و کد رهگیری بانک را دارند و به گمرک اظهار نشده‌اند و تا زمانی که کالای وارداتی به گمرک اظهار نشود امکان انجام تشریفات گمرکی وجود ندارد. وی افزود: یکی از مواردی که می‌تواند ترخیص کالا را به درازا بکشاند نداشتن مجوزهای قانونی است. گمرک مسوول اخذ مجوزهای قانونی مطابق با قوانین و مقررات است و ممکن است صدور این مجوزها از سوی سایر دستگاه‌ها چند روز زمان ببرد. گمرک تا مجوز را به‌صورت سیستمی دریافت نکند اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد. ارونقی کمبود نقدینگی صاحبان کالا را علت دیگر ترخیص نشدن کالاها عنوان کرد و گفت: به محض پرداخت الکترونیکی وجوه گمرک، پروانه الکترونیکی ترخیص کالا صادر می‌شود. معاون فنی گمرک گفت: طبق ماده ۳۸ قانون گمرک از لحظه اظهارنامه صاحبان کالا تا ترخیص کالا، گمرک مسوول بررسی آن است که تاکنون مشکل گمرکی جهت ترخیص قطعات یدکی از گمرکات گزارش نشده و صرفا مشکلات مربوط به دریافت اسناد بانکی و ثبت‌سفارش است. ارونقی درباره مشکل ترخیص نشدن لوازم یدکی واحدهای تولیدی گفت: سیاست‌های اتخاذ شده وزارت صمت ارتباطی با گمرک ندارد. تا زمانی که کالای وارداتی به گمرک اظهار نشده است، گمرک پاسخگو نیست و امکان انجام تشریفات گمرکی وجود ندارد. وی افزود: تشریفات گمرکی چنانچه با مشکل قانونی و بانکی مواجه نشود گمرک با ارائه تسهیلات ترخیص کالا را به‌صورت درصدی انجام می‌دهد و ترخیص کالا طولانی نخواهد شد. معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران به کنترل سیستم ثبت‌سفارش اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی مجوز ورود کالا و ثبت‌سفارش است. برخی کالاهای وارداتی در مناطق آزاد و گمرک آورده می‌شد و سپس ثبت‌سفارش صورت می‌گیرد. یکی از دلایل دپو شدن کالا در گمرک دیر ثبت شدن مجوز ورود کالا در بخش ثبت‌سفارش جهت اظهارنامه آن به گمرک است که تشریفات ثبت‌سفارش آن در صنعت، معدن و تجارت انجام نشده است و امکان اظهار کالا به گمرک وجود ندارد.