این محموله به شهر بمبئی هند ارسال خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، در افتتاح این مسیر صادراتی جدید، رئیس‌جمهور اشرف غنی گفت افغانستان درحال بهبود آهسته صادراتش در تلاش برای کاهش کسری تجارت کشور است. او گفت: «بندر چابهار نتیجه همکاری سالم بین هند، ایران و افغانستان است که باعث رشد اقتصادی می‌شود.» این بندر ایرانی دسترسی آسان به دریا را برای افغانستان و هند فراهم می‌سازد و کمک می‌کند این دو کشور بدون دخالت پاکستان تجارت کنند. همچنین به گزارش گمرک ایران، در راستای توسعه ترانزیت درکریدور میلک-چابهار، رویه کارنه تیر در مسیر افغانستان- ایران- هند و از مسیر گمرک میلک با اولین کارنه به سمت گمرک چابهار اجرایی شد. با عملیاتی شدن این رویه، امکان ترانزیت کالا از مبدا افغانستان به مقصد منطقه آزاد چابهار و سایر کشورها و از جمله کشور هندوستان و بالعکس تحت صحابت کارنه تیر فراهم شد.