بهمن عشقی، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران طی گزارشی از روند رشد کارت‌های بازرگانی و عضویت در چهار سال گذشته گفت: برابر آخرین آمار موجود از ابتدای فروردین ۱۳۹۴ تا میانه بهمن ۱۳۹۷ (۱۵/  ۱۱/  ۹۷) تعداد اعضای اتاق تهران، یعنی دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت، اعم از حقیقی و حقوقی، به ۱۸ هزار و ۲۵۸ عضو رسیده که در مقایسه با رقم ۱۴ هزار و ۶۴ عضو، افزایشی معادل چهار هزار و ۱۹۴ عضو داشته است. این اعداد گویای رشد حدودا ۳۰ درصدی در خلال دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران است. در شروع به کار دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق تهران (در ابتدای فروردین ۱۳۹۴) تعداد کل کارت‌های عضویت و بازرگانی صادر شده توسط اتاق تهران ۱۴ هزار و ۶۴ کارت با ترکیب ۱۱ هزار و ۶۴۵ کارت‌های بازرگانی، یک هزار و ۲۳۸ عضویت حقوقی و یک هزار و ۱۸۱ عضویت حقیقی بود. او تاکید کرد: برابر آخرین آمار موجود تا «۱۵ بهمن ماه ۹۷» و با اجرای طرح پایش و غربالگری، تعداد کل کارت‌های بازرگانی و عضویت در اتاق تهران به ۱۸هزار و ۲۵۸ کارت رسیده است. تعداد کارت‌های بازرگانی ۱۴ هزار و ۷۷۹، عضویت حقوقی یک هزار و ۶۰۶ و عضویت حقیقی یک هزار و ۸۷۳ کارت است که تا پایان سال روند رشد منطقی خود را ادامه خواهد داد. دبیرکل اتاق تهران توضیح داد: برابر آمار موجود در سامانه اتاق ایران، نسبت کارت‌های عضویت به کل کارت‌ها در اتاق تهران پایین‌تر از نرخ متوسط کشور است. بر اساس آمار موجود در حدود بیش از ۲۵ درصد کل کارت‌های صادر شده در اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور، کارت عضویت است در حالی که این نرخ در اتاق تهران با فاصله نسبتا قابل‌توجهی به ۱۹ درصد می‌رسد.

عشقی افزود: تعداد کارت‌های عضویت صادر شده از ابتدای سال‌جاری تا نیمه بهمن حدود ۱۲۰۷ کارت بوده است که به‌دلیل ضوابط جاری قطعا امکان شرکت در انتخابات نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق تهران در اسفند ماه جاری را ندارند.