بر این اساس، مطالعه‌ جدیدی که اقتصاددانان «سازمان مالی بین‌المللی (IIF)» انجام داده‌اند، تعرفه ۲۵ درصدی دولت آمریکا بر ۵۰ میلیارد دلار از واردات چینی که فهرستی بالغ بر هزار کالا از خودروهای الکتریکی و واشرهای صنعتی تا ماشین‌های تصویربرداری پزشکی را شامل می‌شود، موجب کاهش حجم و ارزش واردات این کالاها شده است. بر اساس یافته‌های این گزارش، تعرفه ۱۰ درصدی بر ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از واردات چین که اواخر سپتامبر به اجرا گذاشته شد؛ اما نه تنها اثرات اندک داشته، بلکه حتی منجر به افزایش واردات پیش از اجرای تعرفه‌ها شده است. این موسسه همچنین در گزارش خود چگونگی واکنش شرکت‌ها به تعرفه‌های ترامپ را توضیح داده است. به دنبال اعمال تعرفه‌ها، واردکنندگان آمریکایی کالاهای چینی کمتری استفاده کرده‌اند؛ اما صادرکنندگان چینی به منظور خنثی‌سازی تعرفه‌ها، قیمت کالاهای خود را کاهش داده‌اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، تعرفه‌ها همچنین کارآیی چندانی در برآورده‌سازی دیگر هدف ترامپ نداشته‌اند: کاهش کسری تجاری آمریکا. در سال ۲۰۱۸، اثر تعرفه‌ها بر مجموع واردات آمریکا از چین ناپیدا بود. این امر شاید به خاطر شتاب بارگیری‌ها پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها باشد.