دکتر سیدابراهیم حسینی با اشاره به توانمندی پگاه در تامین مواد اولیه از داخل، افزود: بسیاری از محصولات مورد نیاز ما در مجموعه پگاه در قالب شعار حمایت از تولید داخل در شرکت‌های زیرمجموعه تامین شد که صرفه‌جویی ارزی قابل‌توجهی را برای کشور داشت. به‌طور مثال در پگاه اصفهان توانستیم یک ترکیب بسیار کاربردی در صنعت لبنیات با عنوان پایدارکننده‌ها را که به‌طور انحصاری از یک کشور اروپایی وارد می‌کردیم، به تولید برسانیم. مدیرعامل صنایع شیر ایران ادامه داد: در حوزه ساخت تجهیزات و ادوات نیز با تلاش مستمر در کادر فنی توانستیم ۱۵۰۰ قطعه را ساخته یا تکمیل و به زنجیره تجهیزات پگاه اضافه کنیم که می‌تواند در دستیابی ما به تکنولوژی‌های روز دنیا قابل‌توجه باشد. وی با اشاره به فراخواندن تولیدکنندگان پاکت داخلی، افزود: با توجه به نیاز سالانه پگاه به ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون پاکت ما توانستیم با تمرکز بر حمایت از تولید داخلی در کنار تامین پاکت از یکی از شرکت‌های زیرمجموعه بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های داخلی را نیز در زنجیره تولید پگاه به‌کار ببندیم. حسینی با تاکید بر حمایت از تولید ملی، افزود: توجه به تولیدکنندگان داخلی نه‌تنها در ارتقای تکنولوژی آنها بسیار موثر است، بلکه صرفه‌جویی ارزی نیز به همراه دارد، به‌طوری‌که امسال با تغییر رویکرد و توجه به شرکت‌های داخلی در مجموعه پگاه حدود ۸۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی ارزی صورت گرفته است.