«نقش مدیریت منابع انسانی در فرهنگ‌سازی و حمایت از تولید ملی باکیفیت»، «نقش مدیریت منابع انسانی در نهادینه کردن اخلاق حرفه‌ای، مسوولیت اجتماعی سازمان‌ها و نهادها»، «نقش مدیریت منابع انسانی در راهبری باور، امید و اعتماد در سازمان‌ها» و «راهکارهای ارتقای برند و حرفه‌ای‌گرایی مدیریت منابع انسانی» از جمله موضوعات محوری این کنفرانس هستند. از دیگر موضوعات محوری این کنفرانس می‌توان به «نقش مدیریت منابع انسانی در مواجهه با موج چهارم توسعه صنعتی»، «نقش مدیریت منابع انسانی در ساختارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها»، «مدل‌های منابع انسانی در شرایط دشوار اقتصادی»، «ابتکارات مدیریت منابع انسانی برای افزایش اثربخشی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط در شرایط عدم‌قطعیت محیطی» و «نقش مدیریت منابع انسانی در افزایش تاب‌آوری سازمان‌ها و کسب‌وکارها در شرایط دشوار اقتصادی» اشاره کرد.  سخنرانی‌های صاحب‌نظران برجسته داخلی و بین‌المللی، ارائه مقالات و تجارب برتر داخلی و بین‌المللی و اعطای دهمین دوره جایزه تعالی منابع انسانی از برنامه‌های روز اول کنفرانس است. روز دوم کنفرانس به برپایی کارگاه‌های آموزشی تخصصی، میزگردهای تخصصی، نمایشگاه حرفه‌ای، رویدادهای نوآورانه و کلینیک مدیریت منابع انسانی اختصاص دارد. این کنفرانس توسط سازمان مدیریت صنعتی با حمایت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همکاری انجمن مدیریت منابع انسانی ایران برگزار می‌شود.