حجم این مواد غذایی به اندازه‌ای است که اگر مانع از آن بشویم خودکفایی ایران در همه محصولات کشاورزی رقم خواهد خورد. دولت با آگاهی از این مسأله مهم و حیاتی در برنامه ششم توسعه تاکید کرده که وزارت جهادکشاورزی جلوی این ضایعات و فساد را بگیرد. سازمان برنامه و بودجه در گزارشی از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در عمل به ماده ۶۰ این برنامه که همان مقابله با فساد محصولات کشاورزی و غذایی است، اشاره کرده که وزارت جهاد پرسش‌نامه‌های میزان ضایعات محصولات کشاورزی را تهیه و به مدیران صنایع کشاورزی سازمان‌های جهادکشاورزی استان‌ها ارسال کرده است. ضمن اینکه جلسات مقدماتی اجرای طرح آمایش صنایع تبدیلی و تکمیلی با موسسات تحقیقات فنی و مهندسی و تدوین اولیه ارزش بهبود و بهینه‌سازی ساختار مزارع و باغات با هدف کاهش ضایعات که در ۵ استان به‌صورت پایلوت و در ارتباط با ۵ محصول سیب‌درختی، پیاز، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی و پرتقال طراحی شده که در صورت تامین‌اعتبار پیاده‌سازی می‌شود.