بر این اساس «بررسی انتقادات فعالان اقتصادی در زمان انجام تشریفات گمرکی»،‌« خروج از صف» و «گزارش‌های فاقد استناد قانونی» در این کارتابل تعریف شده است. همچنین از آن جایی که انتقادات متعددی از سوی صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمینه‌های مختلف فرآیند‌های گمرکی وجود دارد، این پروژه در جهت تسهیل امور صاحبان کالا راه‌اندازی شده است. اما معاونت فنی گمرک ایران به منظور اجرایی شدن این بخشنامه، به کارشناسان، روسای سرویس و معاونان امور گمرکی گمرکات تاکید کرده است تمهیدات لازم را در این زمینه اتخاذ کنند، ‌به گونه‌ای که هیچ گونه خللی در انجام تشریفات گمرکی تحت بستر سامانه جامع گمرکی به وجود نیاید و چنانچه فعالان پیشنهادهایی در این زمینه دارند می‌توانند به‌صورت مکتوب به معاونت فنی گمرک اعلام کنند. معاون فنی گمرک ایران در قسمتی از این بخشنامه تاکید کرده است،‌ یکی از پروژه‌های در حال توسعه گمرک پروژه کارشناسی متمرکز است که این پروژه با هدف «نظارت دقیق‌تر»، «افزایش سرعت»، «افزایش بهره‌وری» و «تسهیل و شفافیت» در کارشناسی اسناد گمرکی به‌عنوان ماژولی از سامانه جامع در دستور کار سازمان قرار گرفته و با استفاده از ماژول Expert pool امکان توزیع نرمال اظهارنامه‌ها بین تمام ظرفیت‌ کارشناسی گمرک ایران در سراسر کشور مهیا شده است.همچنین در چارچوب این طرح جدید کلیه دریافت‌کنندگان خدمات از سامانه جامع می‌توانند در زمان انجام تشریفات گمرکی اظهارنامه‌های خود، هر گونه وقفه، خروج از صف بی‌مورد، گزارش‌های فاقد استناد قانونی و مقرراتی در پروسه ترخیص کالا را از طریق کارتابل مذکور ‌مستقیما به‌صورت محرمانه به معاونت فنی گمرک گزارش کنند. اما ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در ادامه این بخشنامه اضافه می‌کند: با توجه به اینکه انتقادات و پیشنهادهای متعددی از سوی صاحبان کالا و اظهارکنندگان در زمینه‌های مختلف به معاونت فنی گمرک منتقل شده، اعلام می‌شود که برای بررسی انتقادات، کارتابل «‌ارتباط مستقیم با معاونت فنی» درصفحه ELP تمامی اظهارکنندگان طراحی شده و کلیه دریافت‌کنندگان خدمات از سامانه جامع می‌توانند در زمان انجام تشریفات گمرکی خود،«هرگونه وقفه»،«خروج از صف بی‌مورد» و«گزارش‌های فاقد استناد قانونی در پروسه ترخیص کالا» را از طریق کارتابل مذکور، ‌مستقیما به‌صورت محرمانه به معاونت فنی گمرک گزارش کنند.