به همین جهت مشارکت بیشتر به افزایش سطح آرای برگزیدگان منجر می‌شود و در نهایت پشتوانه رای بالا، نفوذ کلام و اثرگذاری اعضای هیات نمایندگان در گفت وگوهای دو سویه با دولت و نهادهای ذی‌ربط را ارتقا می‌دهد.خوانساری افزود: براساس همین نگرش، آنچه دراین دوره از برگزاری انتخابات هدف قرار داده شده، تشویق جامعه بخش خصوصی برای مشارکت در این انتخابات صنفی است. حضور کاندیداهای مختلف از حوزه‌های متفاوت با نگرش‌ها و دیدگاه‌های متنوع می‌تواند به کیفیت انتخاب‌های نهایی کمک کند. امیدواریم تمام کاندیداهای این دوره از انتخابات نیز در فضای سالم، شفاف و رقابتی در قدم اول جامعه بخش خصوصی را دعوت به مشارکت فعال در انتخابات اتاق بازرگانی کنند و پس از آن هم برنامه‌ها و دیدگاه‌هایشان را دقیق و منطقی به جامعه مخاطبان ارائه دهند.رئیس اتاق تهران اضافه کرد: هدف رای‌دهندگان و کاندیداها در نهایت اصلاح رویه‌های حاکم براقتصاد ایران به نفع اقتصاد ملی است. به همین جهت اطمینان داریم که انتخابات در فضایی سالم، دوستانه و بدون حاشیه برگزار خواهد شد که در نهایت این هدف متعالی یعنی تسهیل شرایط کسب و کار رقم خورد.خوانساری بیان کرد: دراین دوره نهایت توان اتاق به کار گرفته می‌شود که از فرآیند ثبت نام کاندیداها تا روز برگزاری انتخابات، همه روندها شفاف و به موقع در اختیار اعضای اتاق قرار گیرد. شفافیت و اطلاع‌رسانی دقیق و کارآمد قطعا به افزایش انگیزه‌ها کمک می‌کند و سدی در برابر بروز هرنوع سوء تفاهمی خواهد شد.