وی افزود: قیمت روغن در بازار براساس نرخ مصرف‌کننده موجود روی محصول است و نیاز کارخانه‌ها نیز با نرخ مصوب موجود تامین می‌شود و مشکلی برای تامین آن وجود ندارد. مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: دولت در سال آینده نیز به‌دنبال آن است که این محصول با قیمت کمتری از هزینه‌های تولید به دست مصرف‌کننده برسد؛ بنابراین در سال آینده نیز گندم و مشتقات آن شامل یارانه می‌شود. وی تصریح کرد: بر این اساس ۸ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان یارانه در نظر گرفته شده است که ۶ هزار و ۱۴۵ میلیارد تومان آن از محل هدفمندی یارانه‌ها و ۲ هزار میلیارد تومان از محل منابع عمومی تامین می‌شود.