به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این پیشنهادها، برای توسعه بازارهای صادراتی ۲۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده که در بخش اعزام رایزنان بازرگانی به کشورهای هدف ۱۵ میلیارد و ۱۵۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، در بخش تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه آسیا و اقیانوسیه ۴ میلیارد و ۴۹۶ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، در بخش تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه اروپا و آمریکا ۴ میلیارد و ۸۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در بخش تعامل اقتصادی با کشورهای حوزه عربی و آفریقایی ۳ میلیارد و ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هزینه شود. همچنین، دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات، ۴۳۲ میلیارد و ۵۸۲ میلیون تومان منابع مالی اختصاص داده که قرار است در سرفصل‌هایی ۱۳گانه به منظور حمایت از صادرات غیرنفتی هزینه شود. به این منظور برای تدوین، تحلیل و پایش برنامه، آمار و پژوهش‌های تجاری ۴ میلیارد و ۸۸۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تخصیص داده می‌شود. برای تسهیل خدمات بازرگانی نیز ۵ میلیارد و ۳۵۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعتبار در نظر گرفته شده است. سهم تسهیل صادرات خدمات و محصولات دانش بنیان نیز از لایحه بودجه ۹۸ معادل ۷ میلیارد و ۴۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است. بودجه پیشنهادی برای ارائه خدمات اطلاعات تجاری ۴ میلیارد و ۶۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، بودجه پیشنهادی برای تسهیل صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی ۵ میلیارد و ۲۳۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و بودجه پیشنهادی برای تسهیل صادرات محصولات صنعتی و معدنی ۵ میلیارد و ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. همچنین به منظور حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی معتبر خارج از کشور و نمایشگاه اختصاصی در بازارهای هدف ۲۸ میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شده و برای کمک به برقراری خطوط منظم ریلی، دریایی و هوایی ۲۸ میلیارد تومان در لایحه بودجه مد نظر است. پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت نشان تجاری ایرانی در بازارهای هدف اعتباری معادل ۱۲ میلیارد تومان را به خود اختصاص داده؛ بودجه کمک به تبلیغات، بازاریابی، اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی در حوزه صادرات نیز ۴۰ میلیارد تومان است. علاوه بر این، کمک به راه‌اندازی مراکز فروش و بازاریابی محصولات صادراتی ایران در بازارهای هدف ۴۰ میلیارد تومان، پرداخت مشوق صادراتی به کالا و خدمات با اولویت خدمات فنی و مهندسی اولویت دار ۱۷۵ میلیارد و ۵۰۲ میلیون تومان و کمک به تقویت و توسعه خوشه‌ها و شبکه‌سازی در بنگاه‌های کوچک و متوسط صادرات گرا ۷۶ میلیارد و ۴۹۸ میلیون تومان است.