براساس داده‌های اعلام شده در هشت‌ماه سال ۱۳۹۷، مقدار صادرات محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی ۴میلیون و ۵۸۴ هزار تن، به ارزش ۴میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار بوده که از نظر وزن ۱/ ۶ درصد  و از نظر ارزش ۵/ ۱۴ درصد کل صادرات کالاهای غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است. با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت ارزش صادرات هشت‌ماه سال ۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹/ ۷ درصد افزایش داشته و در مقایسه با کلیه سال‌های قبل بالاترین رقم بوده است. اقلام عمده صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در این دوره زمانی شامل انواع میوه‌های درختی به ارزش ۹۸۷ میلیون دلار با سهم ۶/ ۲۱ درصد، انواع سبزیجات و محصولات جالیزی به ارزش ۷۷۲ میلیون دلار با سهم ۹/ ۱۶درصد، شیر و فرآورده‌های آن به ارزش ۴۶۳ میلیون دلار با سهم ۱/ ۱۰ درصد، زعفران ۲۵۲ میلیون دلار با سهم ۵/ ۵ درصد و ماهی به ارزش ۱۵۵ میلیون دلار با سهم ۴/ ۳ درصد از کل ارزش صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که بیشترین مقصد صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی (از نظر ارزش) به کشورهای عراق، افغانستان، امارات‌متحده‌عربی، پاکستان، فدراسیون روسیه، هند، ترکیه، ترکمنستان، ویتنام و آلمان صورت گرفته است.

از سوی دیگر متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی بخش کشاورزی نیز در این دوره ۹۹۸ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور (۴۱۸ دلار) ۱۳۹ درصد بیشتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع‌غذایی صادراتی نیز در هشت‌ماه سال‌جاری،۴۱ هزار و ۹۶۳ ریال ثبت شده است.

اما در بخش واردات مقدار واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در هشت‌ماه ۱۳۹۷ بالغ‌بر ۱۲میلیون و ۸۱۱هزار تن با ارزش ۶میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار بوده که به ترتیب از نظر وزن ۵۲ درصد و از نظر ارزش ۲۰ درصد کل واردات کشور را شامل می‌شود. ارزش واردات در این مدت ۵/ ۴ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و درمجموع نیز ۴/ ۹ درصد کمتر از میانگین سال‌های برنامه پنجم توسعه بوده است. اقلام عمده وارداتی محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در هشت‌ماه ۱۳۹۷، شامل ذرت به ارزش یک میلیارد و ۲۹۶ میلیون دلار با سهم ۸/ ۱۸ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و یک‌میلیون دلار با سهم ۵/ ۱۴ درصد، دانه سویا به ارزش ۹۳۲ میلیون دلار با سهم ۵/ ۱۳ درصد، روغن نباتی به ارزش ۶۳۳ میلیون دلار با سهم ۲/ ۹ درصد، گوشت قرمز به ارزش ۵۲۵ میلیون دلار با سهم ۶/ ۷ درصد، کنجاله دانه‌های روغنی به ارزش ۳۳۷ میلیون دلار با سهم ۹/ ۴ درصد، جو به ارزش ۳۵۶ میلیون دلار با سهم ۲/ ۵ درصد و انواع میوه به ارزش ۲۸۶ میلیون دلار با سهم ۲/ ۴ درصد از کل ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی بوده که درمجموع حدود ۷۸ درصد ارزش واردات بخش کشاورزی را شامل می‌شوند. همچنین متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی بخش کشاورزی در هشت‌ماه جاری، ۵۳۷ دلار بوده که در مقایسه با متوسط قیمت هر تن کالاهای وارداتی کل کشور (۱۳۹۸ دلار) حدود ۶۲ درصد کمتر است. متوسط ارزش گمرکی هر دلار محصولات کشاورزی و صنایع غذایی وارداتی ۴۱هزار و ۴۱۱ ریال بوده است. داده‌های اعلام شده بیانگر آن است که کشورهای عمده طرف معامله از نظر ارزش واردات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی از آنها به ترتیب شامل سوئیس ۱۰۴۱، هند ۹۷۲، امارات‌متحده‌عربی ۶۷۷، سنگاپور ۵۳۰، هلند ۴۹۵، انگلستان ۴۸۳، ترکیه ۳۱۴، فدراسیون روسیه ۲۹۶، برزیل ۲۸۹ و پاکستان ۱۸۵ میلیون دلار بوده است.  آمار اعلام شده بیانگر آن است که تراز تجاری محصولات کشاورزی و صنایع غذایی در هشت‌ماه ۱۳۹۷، بالغ‌بر منفی ۲میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ درصد بهبود یافته است (ارزش صادرات ۷/ ۷ درصد افزایش و ارزش واردات ۵/ ۴ درصد کاهش داشته است) کسری تراز تجاری هشت‌ماه ۹۷ نیز نسبت به میانگین سال‌های برنامه پنجم ۶/ ۳۰ درصد بهبود داشته است.

نهاده‌های کشاورزی

اما درخصوص نهاده‌های کشاورزی در هشت ماهه سال‌جاری جمعا ۶۹۵۸ تن آفت‌کش به‌صورت آماده مصرف و ۶۸۲۱ تن به‌صورت تکنیکال وارد کشور شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، آفت‌کش‌های آماده مصرف ۳/ ۲۸ درصد کاهش و تکنیکال‌ها ۳/ ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد. درمجموع با تبدیل آفت‌کش‌های تکنیکال به آماده مصرف (با اعمال ضریب تبدیل ۵/ ۲) می‌توان نتیجه گرفت که در هشت‌ماه ۹۷ مقدار واردات آفت‌کش‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱/ ۱۵ درصد کاهش دارد و در این رابطه سهم کاهش قارچ‌کش‌ها حدود ۳۳ درصد و حشره‌کش‌ها ۷/ ۵ درصد و علف‌کش‌ها ۱/ ۱۳ درصد بوده است. جمع ارزش آفت‌کش‌های وارداتی در هشت‌ماه ۹۷ حدود ۱۱۴ میلیون دلار بوده که حدود ۴/ ۳ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. اما درخصوص کودها داده‌های اعلام شده حکایت از آن دارد که کل واردات کودها در مدت زمان مورد بررسی بالغ‌بر ۲۶۲ هزار تن با ارزش ۱۳۸ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۷/ ۱۴ درصد و از نظر ارزش ۵/ ۵ درصد کاهش داشته است.  داده‌های اعلام شده درخصوص کل واردات بذر نیز بیانگر آن است که مجموع کل واردات بذر و سایر اندام‌های تکثیر شونده گیاهی در هشت‌ماه ۱۳۹۷، بالغ ‌بر ۵۷۳۴ تن با ارزش حدود ۸۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۵۷ درصد و از نظر ارزش ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد از بین بذور مهم مقدار واردات بذر سبزیجات با کاهش ۷۱ درصدی و بذر ذرت با کاهش ۳۷ درصدی روبه‌رو بوده است.