سیدجواد احمدی افزود: در بین شش نفر اعضای منتخب این دوره، سه نفر از دوره گذشته، سه نفر منتخب جدید و یک نفر نماینده وزیر صمت است. او با اشاره به اینکه هیات‌رئیسه این دوره ترکیبی از باتجربه‌ها و جوانان است، گفت: میانگین سنی اعضای هیات‌رئیسه ۵۲ سال است. وی گفت: منتخبان دیداری با قبادی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صمت داشتند و در این دیدار اولویت‌های کاری در دوره چهار ساله پیش‌رو مورد بررسی قرار گرفت. به گفته احمدی، در این دوره از انتخابات هیات‌رئیسه تمامی واجدان شرایط حضور داشتند و هیچ شکایتی نیز از روند برگزاری انتخابات واصل نشد که همین اتفاق پشتوانه محکمی برای منتخبان محسوب خواهد شد.  او با اشاره به شرایط کشور، نقش اصناف تولیدی و توزیعی را برای عبور از شرایط پیش روی تحریم بسیار مهم خواند.  جلسه تعیین سمت اعضای هیات‌رئیسه هفتمین دوره اتاق اصناف ایران، در محل دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تشکیل و پس از انتخابات داخلی، سمت هریک از اعضای هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران تعیین شد. بر این اساس سعید ممبینی به‌عنوان رئیس، جلال‌الدین شکریه به‌عنوان نایب‌رئیس اول، مجتبی صفایی به‌عنوان نایب‌رئیس دوم و محمود بنانژاد به‌عنوان خزانه‌دار انتخاب شدند.