در نشست کمیته صنعت و سرمایه‌گذاری اتاق اکو محمدرضا کرباسی، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران و دبیرکل اتاق بازرگانی و صنعت اکو با برشمردن عقب‌افتادگی کشورهای عضو درباره سرمایه‌گذاری صنعتی و شرکت‌های کوچک و متوسط پیشنهاد داد نیازهای سرمایه‌گذاری کشورهای عضو و همچنین توانمندی‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در این کشورها در یک مطالعه تحقیقاتی بررسی شود. کرباسی، ضمن برشمردن اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط و سرمایه‌گذاری‌های مشترک صنعتی در منطقه اکو پیشنهاد تولید مشترک اتومبیل در کشورهای عضو اکو را مطرح و از کشورهای عضو خواست در زمینه تولید مشترک خودرو با مشارکت شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان قطعه‌ساز در منطقه اکو همکاری کنند. وی با اشاره به تجربه خودروسازان بزرگ جهان که میزان قطعات تولیدی آنها کمتر از ۱۰ درصد و اکثر قطعات مورد استفاده آنها از قطعه‌سازان است، خواستار پیروی از این مدل در تولید مشترک خودرو در منطقه اکو شد.

کرباسی با برشمردن اهمیت توسعه تجارت درون سازمانی اکو خواستار آن شد که در نشست‌های اتاق اکو مشخص شود تجارت و سرمایه‌گذاری داخل منطقه اکو از نشست گذشته چقدر رشد یا کاهش یافته است تا در این زمینه مشکلات پیش‌رو مشخص و تصمیمات لازم اتخاذ شود. او همچنین پیشنهاد داد با توجه به اهمیت شرکت‌های کوچک و متوسط و همبستگی آن با بحث سرمایه‌گذاری بهتر است دستور کار نشست‌های آتی کمیته حاضر به دوبخش شرکت‌های کوچک و متوسط و صنعت و سرمایه‌گذاری تفکیک شود که در همین زمینه مقرر شد دستور کارهای آتی اتاق اکو به سه بخش صنعت، سرمایه‌گذاری و شرکت‌های کوچک و متوسط تقسیم شود. کرباسی با توجه به تجربه و توانمندی ترکیه در زمینه گردشگری از این کشور خواست تا با کمک دبیرخانه و اتاق اکو نقشه راه گردشگری اکو را برای ارائه در جلسه بعدی کمیته گردشگری ارائه کند.

در این نشست همچنین معاون امور بین‌الملل اتاق ایران و سایر نمایندگان کشورهای حاضر با اشاره به تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تاکید کردند که این تحریم‌ها اثری بر روابط ایران با کشورهای عضو اکو نخواهد داشت. کرباسی بر تداوم تعاملات اقتصادی کشورهای عضو اکو تاکید کرد و افزود: رتبه ۶ ایران در صنعت نانوتکنولوژی و رتبه ۸ در صنعت بیوتکنولوژی نشان‌دهنده بی‌اثر بودن تحریم‌ها است. نماینده پاکستان نیز در این نشست که ریاست جلسه را هم بر عهده داشت، تاکید کرد ایران به کمک کشورهای عضو اکو می‌تواند تحریم‌های آمریکا را خنثی سازد. او با اشاره به تسهیلات جدید دولت جمهوری آذربایجان برای صدور روادید برای تجار پاکستانی از سایر کشورهای عضو خواست از این روند پیروی کنند. نماینده ترکیه نیز با برشمردن تجربه سایر بلوک‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا بر همگرایی بین کشورهای عضو اکو تاکید کرد: ایران کشور همسایه و برادر ماست و ما این کشور را تنها نخواهیم گذاشت و به تجارت و بازرگانی با ایران ادامه خواهیم داد. او تاکید کرد: تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا تاثیری بر روابط ترکیه و سایر کشورهای عضو اکو با ایران نخواهد داشت.

ترکیه تدوینگر نقشه راه گردشگری اکو

از سوی دیگر در نشست کمیته گردشگری اتاق اکو، معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با توجه به تجربه و توانمندی ترکیه در زمینه گردشگری از این کشور خواست تا با کمک دبیرخانه و اتاق اکو نقشه راه گردشگری اکو را برای ارائه در جلسه بعدی کمیته گردشگری ارائه کند. در این نشست، ابتدا نماینده ازبکستان گزارشی درخصوص وضعیت و موقعیت کشور خود در راستای توسعه گردشگری و گردشگری سلامت از جمله قرارگیری این کشور در مسیر جاده ابریشم و تسهیلات روادید برای کشورهای مختلف ارائه داد. در ادامه جلسه،کرباسی به ارائه سخنرانی در زمینه آخرین وضعیت گردشگری و گردشگری سلامت در منطقه اکو پرداخت. کرباسی همچنین به ارائه پیشنهادهایی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویدادهای گردشگری، ایجاد برند گردشگری اکو،تسهیلات ویزایی و مقررات‌زدایی در زمینه گردشگری در سطح کشورهای عضو اکو پرداخت. معاون امور بین‌الملل اتاق ایران با توجه به تجربه و توانمندی ترکیه در زمینه گردشگری از این کشور خواست تا با کمک دبیرخانه و اتاق اکو نقشه راه گردشگری اکو را برای ارائه در جلسه بعدی کمیته گردشگری ارائه کند.