به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، عبدالمهدی بخشنده معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به پیگیری‌های انجام شده توسط وزیر جهاد کشاورزی و درخواست وی از حسن روحانی، گفت: خوشبختانه با موافقت رئیس‌جمهور و همراهی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، برای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان گندم که در سه سال اخیر با تلاش گسترده خود کشور را در گندم خودکفا کرده‌اند، رئیس‌جمهور با خرید تضمینی گندم با قیمت هر کیلوگرم ۱۶۰۰ تومان موافقت کرد. این خبر درحالی اعلام شد که پیش از این، در اواخر آبان ماه شورای اقتصاد با تاخیر دوماهه، خرید تضمینی گندم معمولی از کشاورزان در سال ۱۳۹۸ را برای هر کیلوگرم معادل ۱۴۷۰ تومان اعلام کرد که تنها ۱۷۰ تومان بیشتر از نرخ سال گذشته بود و نرخ خرید تضمینی گندم دوروم نیز برابر با ۱۵۰۲ تومان تعیین شد. اما قیمت اعلام شده از سوی دولت، مورد رضایت کشاورزان نبود و اعتقاد بر این بود که نرخ اعلام شده تناسبی با افزایش هزینه‌های حوزه کشاورزی نداشته و توجیه اقتصادی کشت گندم را با تردید مواجه ‌می‌کند.