به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، در راستای اجرای ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای‌اسلامی، طرح ملی پایش شاخص‌های ملی محیط کسب‌وکار کشور- پاییز ۱۳۹۷، ویژه آمارگیری از فعالان اقتصادی زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران در ماه جاری، در سراسر کشور توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران درحال اجراست. هدف کلی از اجرای این طرح، شناخت وضعیت جاری محیط کسب‌وکار در ایران و تغییرات آن به‌صورت فصلی و سالانه است. طبق اعلام مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی اتاق ایران ۵۳۰۰ فعال اقتصادی منتخب در این دوره، می‌توانند با تکمیل پرسشنامه به‌صورت اینترنتی از طریق سامانه پایش محیط کسب‌وکار روی پرتال الکترونیکی اتاق ایران یا آمارگیری تلفنی، نظر خود را در مورد وضعیت محیط کسب‌وکار کشور در فصل پاییز ۹۷ اعلام کنند. در این طرح اطلاعات گسترده‌ای در زمینه ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار کشور جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته و پس از ترکیب یافته‌های آن با سایر داده‌های آماری موجود در کشور، وضعیت محیط کسب‌وکار در سطوح ملی، استانی، بخش‌های اصلی اقتصادی و همچنین رشته فعالیت‌های اقتصادی عمده برحسب طبقه‌بندی استاندارد فعالیت‌های اقتصادی (ISIC.Rev۴) را نشان خواهد داد. نتایج این طرح تا پایان دی‌ماه سال‌جاری در اختیار کاربران طرح ازجمله سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و پژوهشگران قرار خواهد گرفت. طبق نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۳۹۷، عدد شاخص ملی ۴۰/ ۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) شده است.