رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در جریان بازدید از ساختمان در دست احداث اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس، با اشاره به بخشنامه تعهد ارزی برای صادرکنندگان گفت: اتاق ایران بابت برخوردی که در ارتباط با صادرات انجام شده بسیار متاسف است؛ چراکه صادرکنندگان افراد متعهد و سالم و علاقه‌مند به کشور هستند و در طول سالیان متمادی کار صادرات انجام داده و ارز را به کشور برگردانده‌اند. او افزود: در شرایط فعلی موقعیت جدیدی فراهم شد که دولت می‌توانست با پشتیبانی و حتی انجام سیاست‌های تشویقی از این موقعیت استفاده کند و صادرات را به چند برابر وضع فعلی افزایش دهد؛ اما کاملا عکس این موضوع اتفاق افتاد. او تصریح کرد: ما پیمان‌سپاری ارزی را به شیوه فعلی یک مشکل اساسی بر سر راه صادرکنندگان واقعی می‌دانیم؛ چراکه انجام این کار، صادرکنندگان حرفه‌ای را کنار می‌زند و افراد غیرحرفه‌ای را وارد این عرصه خواهد کرد که این خود عاملی برای انزوای افراد حرفه‌ای و برنگشتن ارز به کشور می‌شود. رئیس اتاق ایران تاکید کرد: ما می‌توانستیم بازارهای جدیدی را تصاحب کنیم و فعالیت‌های صادراتی را افزایش دهیم؛ اما با اعمال سیاست‌های موجود این کار عملا غیرممکن خواهد بود و این به نفع نظام اقتصادی کشورمان نیست.