در این تفاهم نامه با اشاره به تحریم‌های آمریکا عنوان شده است که به منظور جلوگیری از کمبودهای احتمالی و همچنین تعیین تکلیف برخی از تجهیزات پزشکی مشمول استاندارد اجباری که در گمرکات کشور رسوب کرده‌اند، این تفاهم‌نامه بین سازمان ملی استاندارد ایران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده است.  در بخشی از تفاهم نامه مذکور که به امضای نیره پیروز بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده، آمده است: «در ارتباط با تجهیزات و ملزومات پزشکی چنانچه این‌گونه کالاها دارای سابقه کیفی و مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس استانداردهای مورد قبول باشد یا اینکه بر اساس استانداردهای مورد قبول طرفین کالا آزمون و مطابق با استانداردهای مذکور باشد، تاییدیه صادره از سوی وزارت بهداشت به‌عنوان تایید سازمان ملی استاندارد نیز تلقی می‌شود و همچنین گواهی انطباق صادره توسط سازمان ملی استاندارد نیز به‌عنوان تایید وزارت بهداشت تلقی می‌شود.»