بررسی نحوه همکاری و متناظرسازی بنگاه‌های اقتصادی ایرانی و SMEهای خارجی در شرایط تحریم، موضوعی است که به دنبال حضور وزیر امورخارجه کشور در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران مورد تاکید قرار گرفت و محور نشست اخیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق ایران با هیات‌رئیسه اتاق قرار گرفت. در این نشست هیات‌رئیسه اتاق ایران، نمایندگانی از اتاق مشترک ایران و چین، اتاق مشترک ایران و سوئیس، خانه معدن ایران، معاونت فنی و معاونت بین‌الملل اتاق ایران حضور داشتند. محسن عامری، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری اتاق ایران با اشاره به حضور محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه در جلسه تیر ماه هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: وزیر امورخارجه اعلام کرد که اروپا فهرستی از

SMEهای آماده همکاری با ایران در شرایط تحریم را آماده کرده است، بنابراین اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی باید فهرست بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی متناظر با این واحدها را شناسایی و معرفی کند. وی ادامه داد: به این ترتیب ماموریت جدیدی به اتاق ایران محول شد که در تعامل نمایندگان دو طرف یعنی مرکز سرمایه‌گذاری اتاق و معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه پیگیری شد. ضمن آنکه در ادامه، دو هدف دیگر نیز مورد‌توجه اتاق قرار گرفت؛ اول اینکه خود را تنها محدود به همکاری با اروپا و شرکت‌های اروپایی نکنیم، چراکه روابط گسترده تجاری با چین، روسیه، کشورهای حوزه خلیج‌فارس و سایر بازارها داریم.

عامری افزود: دومین هدف نیز این بود که تنها حل مشکل SMEهای ایرانی را مدنظر قرار ندهیم زیرا بسیاری از شرکت‌های بزرگ ایرانی هم در شرایط تحریم، شرکای تجاری بزرگ خود را از دست داده‌اند و بنابراین مجبور خواهند شد به‌جای شرکای بزرگ خارجی با زنجیره تامین آنها که همان SMEها هستند، ارتباط برقرار کنند.