همچنین در حالی‌که برآورد مصرف در طول سال گذشته، ۵۵ میلیارد نخ سیگار اعلام شد، برآورد مصرف سیگار در سال جاری معادل ۶۵ میلیارد نخ محاسبه شده است. براساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، واردات سیگار در ۶ ماه منتهی به شهریور سال جاری با کاهش ۱۰۰ درصدی روبه‌رو شده است. صادرات سیگار نیز در این بازه زمانی، ۱۵/ ۰ میلیارد نخ بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۳/ ۶ درصدی دارد. صادرات تنباکوی سنتی معادل ۶/ ۱۱۱ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشدی ۱/ ۴۱۱ درصدی روبه‌رو شده است. در مورد تنباکوی معسل نیز ۹/ ۱۶۲ تن صادرات در ۶ ماه نخست سال جاری صورت گرفته که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، شاهد افزایش ۱/ ۷۸ درصدی هستیم. همچنین میزان واردات تنباکوی معسل در ۶ ماه نخست سال جاری حدود ۱۸۶۴ تن بوده که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افت ۸/ ۴۲ درصدی در میزان واردات این محصول رخ داده است. میزان صادرات توتون در مدت مذکور ۸۹ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، افت ۴۳ درصدی داشته است. تعداد واحدهای فعال دخانی نیز تا پایان شهریورماه سال جاری در حوزه سیگار ۱۹ واحد و در حوزه تنباکو، ۲۸ واحد بوده است که در مجموع حاکی از فعالیت ۴۷ واحد دخانی در کشور است که در قیاس با مدت مشابه سال قبل، افزایش ۱۰ واحد تولیدی محصولات دخانی را نشان می‌دهد.