به گزارش شاتا، رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و‌ تجارت ضمن تقدیر از زحمات حسن یونس‌سینکی در دوران تصدی بر معاونت بازرگانی داخلی در بخشی ازاین حکم ‌آورده است: با توجه به سوابق، تعهد، دانش و تجارت ارزشمند جناب‌عالی به موجب این حکم به سمت معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت منصوب می‌شوید تا با سرلوحه قراردادن راهبرد تفکر، توکل و با تلاش مجدانه وخردورزی و اعمال تصمیمات شجاعانه و منصفانه با انجام مدیریت جهادی و تلاش وهمتی بی‌شائبه و بی‌منت در انجام وظایف خطیر و مورد انتظار از این وزارت در تامین ‌و تدارک کالاهای اساسی و مواد اولیه، نظارت و تنظیم بازار، رونق کسب‌وکار و ساماندهی نظام صنفی و شبکه های توزیع و تقویت صنوف تولیدی، خدماتی و توزیعی و هدایت آنها به سمت فعالیت‌های مولد و همچنین افزایش سطح بهره‌وری در نظام توزیع، تولید و توسعه اشتغال پایدار با همکاری و همراهی اتاق اصناف و تشکل‌های وابسته اقدام کنید.