به گزارش روابط‌عمومی انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، در جلسه‌ای با حضور برخی اعضای هیات‌مدیره و ارکان کمیسیون‌های تخصصی، مهدی نجاردیسفانی، به‌عنوان اولین دبیر کل انجمن جوانان کارآفرین استان تهران با تاکید بر اهمیت منابع انسانی به‌عنوان اصلی‌ترین سرمایه در این شرایط، کمتر کردن شکاف بین‌نسلی و بحث جانشین‌پروری را یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های این انجمن برشمرد و افزود: همان‌طور که نگاه درون‌زایی و برون‌نگری در مباحث اقتصادی کلان کشور مورد توجه است، در این انجمن نیز در راستای استفاده حداکثری از پتانسیل‌های موجود باید تعامل خوبی با داخل و خارج انجمن داشته باشیم. وی تشکیل شورای برنامه‌ریزی و پایش راهبردی را قدمی موثر در راستای تدوین استراتژی‌ها و نقشه راه این انجمن دانست و تصریح کرد که در این مسیر باید دیدگاه فرصت‌محور را بیش از دیدگاه مشکل‌محور مدنظر قرار داد. وی همچنین جذب هرچه بیشتر جوانان کارآفرین را لازمه شبکه‌سازی موثر دانست و این مهم را نیز یکی از اهداف اصلی این انجمن برشمرد. در ادامه این نشست، علی محمدی‌تات رئیس هیات‌مدیره انجمن جوانان کارآفرین استان تهران، پس از ارائه توضیحاتی در مورد روند انتخاب دبیر کل، نجاردیسفانی را به‌عنوان فردی خوش‌فکر و مورد اعتماد اکثریت هیات‌مدیره معرفی کرد و به تمام اعضای انجمن و ارکان کمیسیون‌ها توصیه کرد که در این مسیر ضمن حمایت از دبیر کل منتخب، برای تسریع هر چه بیشتر امور، مسائل خود را با دبیر کل به‌عنوان مسیر ارتباطی با هیات‌مدیره مطرح و پیگیری کنند.