به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، ایجاد بستر‌های امن تبادل اطلاعات با درج امضای دیجیتال کلیه دستگاه‌های دخیل در حوزه تجارت از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی فراهم شده و امضای دیجیتال دستگاه‌های مجوزدهنده از طریق سامانه گمرک قابل ردگیری است.  بنا براین گزارش، این اقدامات منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمرکی و همچنین کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز‌های ورود و ترخیص کالا شده است. یکی از مهم‌ترین نتایج این اقدام با توجه به اتفاقات اخیر حادث شده در حوزه خودرو ثبت امضای دیجیتال دستگاه‌ها و نمایندگی‌های رسمی خودرو در زمان انجام تشریفات گمرکی خودروهای وارداتی بوده که تنها اطلاعات قابل استناد برای شناسایی تخلفات بزرگ در این حوزه صرفا اطلاعات سامانه جامع و پنجره واحد تجارت فرامرزی است.

همچنین ایجاد بستر‌های امن تبادل اطلاعات با درج امضای دیجیتال با کلیه دستگاه‌های دخیل در حوزه تجارت که قابل ردگیری است منجر به ایجاد بستر سالم برای انجام تشریفات گمرکی شده که کنترل و نظارت دقیق بر نحوه انجام تشریفات و صدور مجوز‌های ورود و ترخیص کالا را فراهم کرده است. از جمله همین موارد وجود اسناد و مدارک الکترونیک با امضای دیجیتال درخصوص خودرو‌های دارای ثبت‌سفارش‌های غیرقانونی بوده که علاوه برارسال الکترونیک با امضای دیجیتال این ثبت‌سفارش‌های از طریق سامانه تجارت به گمرک، کلیه شماره‌های VIN مورد تایید نمایندگی‌های مربوطه قرار گرفته است.