خدمات لجستیک شامل همه خدماتی است که تکمیل‌کننده انتقال کالا از فروشنده به خریدار نهایی است که ممکن است این خدمات در قالب تغییر ماهیت کالا، تغییر بسته‌بندی کالا یا تکمیل ارزش افزوده کالا باشد. سمینار آموزشی لجستیک و زنجیره حمل‌ونقل با حضور ۱۶ نفر از مقامات ارشد بخش حمل‌ونقل اتحادیه اروپا، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران ارشد این سازمان امروز برگزار می‌شود.