در این نشست مدیر کسب‌و‌کارهای نوین اتاق تهران نکاتی را درباره فلسفه وجودی استارت‌آپ‌ها در دنیای امروز و همچنین ظهور کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان در اقتصاد کشورها مطرح کرد. فعالان اقتصادی این پرسش را مطرح کردند که در شرایط کنونی اقتصاد کشور، بنگاه‌های بخش‌خصوصی چگونه می‌توانند کسب‌و‌کار خود را رونق دهند و آیا احیای کسب‌و‌کارها در اکوسیستم به سمت توسعه استارت‌آپی، امکان‌پذیر است یا خیر؟ همچنین در این نشست، مصطفی امیری از بنیان‌گذاران درگاه «زرین‌پال»، تجارب خود را از راه‌اندازی این استارت‌آپ و فراز و فرودهایی که در طول نزدیک به یک دهه گذشته داشته است، با فعالان اقتصادی به اشتراک گذاشت. او تصریح کرد: راه ورود مشاوران و مدیران خارجی را باید به کسب‌و‌کارهای کشور باز کرد تا از دانش و تجارب آنان برای بهبود و ارتقای اقتصادی بنگاه‌ها بهره برد.